Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pola elektromagnetyczne - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki | Seminaria, konferencje, materiały


Pola elektromagnetyczne - Bibliografia

 • H. Korniewicz, J. Karpowicz, K.Gryz i in.: Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz - 300 GHz - dokumentacja. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, nr 2, s.
 • J. Karpowicz, K. Gryz: Exposure to magnetic fields during hand operating of welding machines - measurement and evaluation problems, (W: 5th International Congress of the European BioElectromagnetic Association (EBEA)) , Helsinki, 2001
 • J. Karpowicz, K. Gryz: Zagrożenia fizyczne dla środowiska i zdrowia człowieka, (W: Materiały XIX Konferencji Ekologicznej) , Łodź, 2001
 • J. Karpowicz, K. Gryz: Wolnozmienne niesinusoidalne pola magnetyczne w środowisku pracy - problemy pomiarów i oceny, (W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie) , Kraków, 2001
 • J. Karpowicz, K. Gryz: Unormowania prawne związane z ochroną przed polami i promieniowaniem elektromagnetycznym, (W: Materiały III Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej) , Wrocław, 2001
 • J. Karpowicz, K. Gryz: Specyfika pomiarów i oceny wolnozmiennych pól magnetycznych w środowisku pracy. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2001, nr 2, s.
 • J. Karpowicz, K. Gryz: Recent changes of system of permissible occupational exposure to electromagnetic fields conditions in Poland, (W: Proceedings of the 2001 Asia -Pacific Radio Science Conference AP-RASC'01) , Tokio, 2001
 • J. Karpowicz, K. Gryz: Nowe zasady ochrony pracowników przed nadmierną ekspozycją na pola elektromagnetyczne, (W: Materiały XI Sympozjum Środowiskowego Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu: "Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce") , Bydgoszcz - Wenecja, 2001
 • J. Karpowicz, K. Gryz: Kontrola i kształtowanie warunków pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym z zakresu częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 10, s.
 • J. Karpowicz, K. Gryz: Exposure to power frequency magnetic field - comparison of RMS and spectrum based analysis of exposure evaluation, (W: Proceedings of the 2001 Asia -Pacific Radio Science Conference AP-RASC'01) , Tokio, 2001
 • J. Karpowicz, K. Gryz: Electromagnetic fields in the system of legislation of managing the ambient factors in occupational environment established in Poland, (W: Proceedings of the WHO EMF Standards Harmonizatiion Meeting) , Varna, 2001
 • J. Karpowicz, K. Gryz: Dobór metodyki pomiarów i oceny pól magnetycznych częstotliwości przemysłowej do charakterystyki ich oddziaływania na organizm człowieka. Przegląd Telekomunikacyjny, 2001, nr 7-8, s.
 • J. Karpowicz, K. Gryz, S. Wincenciak: Regulacje prawne związane z ochroną przed polami i promieniowaniem elektromagnetycznym, (W: Materiały III Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej "Warsztaty EMC - Wrocław 2001") , Wrocław, 2001
 • J. Karpowicz, K. Gryz, S. Wincenciak: Metody pomiaru i oceny ekspozycji ludzi na pola magnetyczne częstotliwości przemysłowej, (W: Materiały XI Sympozjum Œrodowiskowego Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu: „Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce") , Bydgoszcz - Wenecja, 2001
 • K. Gryz, J. Karpowicz: Occupational exposure to magnetic fields in 6-400 kV substations, (W: Proceedings of the 5th International Congress of the European BioElectromagnetic Association (EBEA)) , Helsinki, 2001
 • K. Gryz, J. Karpowicz, S. Wincenciak: Ograniczanie prądu indukowanego w ciele eksponowanego w polu elektrycznym człowieka - badania doświadczalne i obliczenia numeryczne, (W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie) , Kraków, 2001
 • K. Gryz, J. Karpowicz, S. Wincenciak: Nowelizacja krajowego systemu nadzoru nad warunkami pracy w polach elektromagnetycznych, (W: Proceedings of the 2001 Asia -Pacific Radio Science Conference AP-RASC'01) , Tokio, 2001
 • K. Gryz, J. Karpowicz, S. Wincenciak: Nowe zasady i metody kontroli warunków pracy w polach elektromagnetycznych, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniajacej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej) CIOP, Warszawa, 2001
 • K. Gryz, J. Karpowicz, S. Wincenciak: Metody prewencji i ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej) CIOP, Warszawa, 2001
 • K. Gryz, J. Karpowicz, S. Wincenciak: Wykorzystanie obliczeń numerycznych rozkładu pola elektrostatycznego do modelowania prądu stóp, (W: Materiały Polsko -Ukraińskiej Szkoły-Seminarium „Aktualne problemy elektrotechniki teoretycznej: nauka i dydaktyka") , Krym - Ałuszta, 2001
 • K. Gryz, J. Karpowicz, S. Wincenciak: Ekspozycja pracowników na stałe i wolnozmienne pola magnetyczne - źródła i zasady oceny, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej) CIOP, Warszawa, 2001
 • K. Gryz, J. Karpowicz, S. Wincenciak: Szerokopasmowa ocena ekspozycji zawodowej na pola częstotliwości przemysłowej, (W: Materiały sesji naukowej wdrażającej i upowszechniającej wyniki zadań badawczych programu wieloletniego (b. SPR-1): Zagrożenia elektromagnetyczne - znowelizowane zasady oceny ekspozycji zawodowej) CIOP, Warszawa, 2001

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP