Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie | Zagrożenia w rolnictwie | Zagrożenia mechaniczne | Zagrożenia chemiczne i pyłowe w rolnictwie | Mikroklimat | Zagrożenia biologiczne w rolnictwie | Zagrożenia prądem elektrycznym | Zagrożenie hałasem | Upadek z wysokości

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - Zagrożenia prądem elektrycznym


Powszechne stosowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia zarówno dla człowieka jak i jego środowiska. Rolnik w swoim środowisku pracy ma do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które, jeśli są niewłaściwie użytkowane, stają się przyczyny wielu wypadków oraz chorób.

Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki może być bezpośrednie lub pośrednie.


  • Działanie bezpośrednie występuje wówczas, gdy przez ciało człowieka lub jego części popłynie prąd elektryczny, na skutek jednoczesnego dotknięcia przez człowieka dwóch punktów o różnych potencjałach elektrycznych. Prąd ten może wywoływać w organizmie ludzkim wiele zmian wynikających z działania cieplnego, oddziaływania na układ nerwowy oraz elektrolizy krwi i płynów fizjologicznych. Stan taki określa się terminem porażenie elektryczne.

  • Działanie pośrednie powoduje różnego rodzaju urazy spowodowane prądem elektrycznym, powstające bez przepływu prądu przez organizm człowieka

Porażenia i oparzenia prądem elektrycznym najczęściej są spowodowane:
-     wadliwą budową urządzeń
-     pojawieniem się napięcia względem ziemi na metalowych częściach urządzeń
      i konstrukcjach nie będących zwykle pod napięciem
-     nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa pracy
-     lekkomyślnością
-     brakiem odpowiedniej wiedzy o zagrożeniach

Użytkowanie urządzeń elektrycznych może stać się przyczyną zagrożenia pożarowego na skutek:
-     złego stanu izolacji elektrycznej
-     nieprawidłowego użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych
-     braku ostrożności przy spawaniu
-     przeciążenia urządzeń, przy braku odpowiedniego chłodzenia
-     używania w transformatorach, kondensatorach lub wyłącznikach palnego
      oleju mineralnego

Używanie wadliwych lub nieodpowiednich urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem niesie niebezpieczeństwo wybuchu, który może również spowodować pożar.

Osoby przebywające przez dłuższy czas w pobliżu urządzeń generujących duże napięcie lub w pobliżu torów prądowych o bardzo dużych wartościach prądu są narażone na niebezpieczeństwo szkodliwego oddziaływania silnych pól elektrycznych i elektromagnetycznych.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP