Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie | Zagrożenia w rolnictwie | Zagrożenia mechaniczne | Zagrożenia chemiczne i pyłowe w rolnictwie | Mikroklimat | Zagrożenia biologiczne w rolnictwie | Zagrożenia prądem elektrycznym | Zagrożenie hałasem | Upadek z wysokości

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie - mikroklimat

Niekorzystne warunki termiczne i czynniki atmosferyczne


Większość prac w rolnictwie wykonuje się na otwartej przestrzeni. Środowisko pracy na tych stanowiskach jest kształtowane przez panujące warunki atmosferyczne, bardzo często niekorzystnie oddziałujące na człowieka. Również warunki pracy w pomieszczeniach zamkniętych (obory, chlewnie, spichrze, stodoły, piwnice, warsztaty) są kształtowane przez warunki atmosferyczne, panujące na zewnątrz. Niektóre prace są wykonywane na przemian w pomieszczeniach i poza nimi, GO potęguje niekorzystny wpływ środowiska termicznego z uwagi na znaczne zróżnicowanie temperatury i wilgotności.

Człowiek najlepiej czuje się w warunkach komfortu cieplnego, wtedy gdy jest zadowolony z warunków otoczenia. Organizm ludzki funkcjonuje prawidłowo, jeżeli jego ogólny bilans cieplny nie odbiega od warunków równowagi poza dopuszczalne granice Oznacza to, że ilość ciepła wytwarzanego w organizmie i dostarczanego do niego powinna się w przybliżeniu równać ilości ciepła oddawanego przez organizm człowieka. Taki stan jest bliski idealnego i nie często ma miejsca w rzeczywistości, szczególnie podczas pracy, gdy ilość ciepła wytwarzanego w organizmie znacznie wzrasta, a środowisko zewnętrzne jest nieustabilizowane.
Niekorzystne warunki zewnętrzne podczas prac w rolnictwie to również, oprócz dużych skoków temperatury, zmienna wilgotność oraz opady atmosferyczne.

Charakteryslyka termiczna wybranych stanowisk pracy w rolnictwie

Prace pielęgnacyjne upraw polowych - od czerwca do sierpnia; średnia temperatura powietrza1 od 6 do 19 1"C, wilgotność względna: od 55 do 85%, opady: od 40 do 250 mm.

Prace przy sprzęcie zbóż od lipca do sierpnia w kabinach ciągników lub na otwartej przestrzeni, średnia temperatura powietrza, od 8 do 20 'C, wilgotność względna: od 58 do 85%.

Prace przy sprzęcie roślin okopowych — od września do listopada; temperatura powietrza: od -3 do +14 'C, wilgotność względna od GO do S7%. opady: od 30 do 150 mm.

Zabiegi chemicznej ochrony roślin - odbywają, się na ogół w korzystnych warunkach pogodowych. W okresie lata jest możliwe duże nasłonecznienie

Produkcja kwiatów / warzyw w szklarniach - w okresie wiosenno-letnim temperatura przekracza 35 "C, wilgotność dochodzi do 98%.

Hodowla bydła - warunki mikroklimatu w oborach zależą od zewnętrznych warunków atmosferycznych; temperatura: od 10 do 23 "C, narażenie na przeciąg.

Wiele prac w rolnictwie odbywa się z wykorzystaniem ciągników i samojezdnych maszyn rolniczych wyposażonych w kabiny dla kierowcy. Warunki termiczne w kabinie zależą od rodzaju i szczelności kabiny, systemu grzejnego, wentylacji. Szczególnie niekorzystnie kształtuje się środowisko termiczne w zamknięte| kabinie podczas wykonywania oprysków środkami ochrony roślin.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP