Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Polska we Wspólnocie Europejskiej | Dyrektywy | Artykuły | Nowości wydawnicze

Wdrażanie dyrektyw WE do prawa polskiego - Artykuły

Zasady kształtowania warunków pracy według uregulowań konwencji MOP i dyrektyw WE
„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 11/2000, str. 1-5

prof. dr hab. med. DANUTA KORADECKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy

Stan wdrożenia do prawa polskiego dyrektyw Wspólnot Europejskich dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 6/2002, str. 4-8

mgr inż. WIKTOR LESZCZYŃSKI
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wraz ze stowarzyszeniem Polski z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi rozpoczął się proces stopniowego dostosowywania prawa polskiego do prawa Wspólnot Europejskich. W artykule przedstawiono stan wdrożenia do prawa krajowego dziesięciu dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, należących do właściwości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dyrektywy dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 1/2003, str. 8-9

mgr inż. STANISŁAW KOWALEWSKI
mgr inż. MARIUSZ DĄBROWSKI
mgr. inż. JÓZEF GIERASIMIUK
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono europejską koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych w pracy. Porównano minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych, określone przez dyrektywy społeczne 89/655/EWG, 95/63/WE i 200ą/45/WE, z obowiązującymi w Polsce. Przedstawiono proces wdrażania dyrektyw i jego konsekwencje dla pracodawców w Polsce.

Dostosowanie maszyn i innych urządzeń technicznych użytkowanych w miejscach pracy do zgodnośći z dyrektywami
„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 7-8/2002, str. 30-32

mgr inż. MARIUSZ DĄBROWSKI
mgr. inż. JÓZEF GIERASIMIUK
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Nowa strategia Wspólnoty Europejskiej na lata 2002-2006 w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - główne założenia
„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 7-8/2002, str. 6-8

mgr inż. ALFRED BRZOZOWSKI
mgr inż. MAŁGORZATA GIERAŁTOWSKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy

Europa znajduje się w okresie charakteryzującym się głębokimi zmianami zachodzącymi w społeczeństwie, zmianami w zakresie form zatrudnienia oraz w sferze natury ryzyka. Istnieje zatem potrzeba nowego spojrzenia na kierunki polityki i nowe priorytety w tym zakresie. Nowa strategia WE na lata 2002-2006 jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Rola badań naukowych w skutecznym wdrażaniu w Polsce dyrektyw Wspólnot Europejskich w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 7-8/2002, str. 16-20

prof. dr hab. med. DANUTA KORADECKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy


Dyrektywa ramowa - istotny element wdrażania skutecznej strategii zapobiegania wypadkom przy pracy
„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 7-8/2002, str. 21-24

LAURENT VOGEL
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych


Bilans wdrożenia dyrektywy 89/655/EWG dotyczącej użytkowania maszyn i innych
„BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka” 7-8/2002, str. 24-29

MARIE-NOËLLE ROUXEL
Ministerstwo Spraw Socjalnych, Pracy i Solidarności
Dyrekcja Stosunków Pracy
Francja


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP