Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O szkoleniach specjalistycznych | Zagrożenia hałasem i drganiami mechanicznymi w środowisku pracy | Oświetlenie w zakładzie pracy - zasady doboru, pomiary | Ocena obciążenia i komfortu termicznego | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami w środowisku pracy

Szkolenia specjalistyczne - Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w środowisku gorącym i zimnym

Tematyka szkolenia specjalistycznego: "Ocena obciążenia i komfortu termicznego"
Lp.TematProponowana liczba godzin
1 Ocena obciążenia i komfortu termicznego w świetle obowiązujących normatywów higienicznych.

2 godz.

2 Zmiany fizjologiczne człowieka w różnych warunkach termicznego środowiska zewnętrznego, metody monitoringu oraz fizjologiczno-higieniczna ocena właściwości odzieży ochronnej.

2 godz.

3 Bilans wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a środowiskiem.

1 godz.

4 Metody wyznaczania izolacji cieplnej odzieży.

1 godz.

5 Ryzyko związane z obciążeniem termicznym.

1 godz.

6 Techniczne i organizacyjne środki przeciwdziałania niekorzystnym warunkom mikroklimatu.

1 godz.

7 Praktyczne stosowanie wiedzy w zakresie oceny komfortu i ryzyka związanego z obciążeniem termicznym.

2 godz.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP