Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O szkoleniach specjalistycznych | Zagrożenia hałasem i drganiami mechanicznymi w środowisku pracy | Oświetlenie w zakładzie pracy - zasady doboru, pomiary | Ocena obciążenia i komfortu termicznego | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami w środowisku pracy

O szkoleniach specjalistycznych

Tematyka szkoleń specjalistycznych:

•  Zagrożenia hałasem i drganiami mechanicznymi w środowisku pracy
•  Oświetlenie w zakładzie pracy - zasady doboru, pomiary
•  Ocena obciążenia i komfortu termicznego
•  Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami w środowisku pracy

Mogą być uznawane zaświadczenia o szkoleniach, ukończonych w okresie ostatnich 3 lat od daty złożenia wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji, w jednostkach edukacyjnych znajdujących się w "Rejestrze jednostek edukacyjnych" prowadzonym w Ośrodku Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania.
Zaświadczenia o szkoleniach, ukończonych w jednostkach edukacyjnych o uznanych przez CIOP - PIB kompetencjach rozpatrywane są na mocy podpisanych umów.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP