Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Publikacje

 • Górski P.: Możliwość lokalizacji źródeł dźwięku przez osoby z dysfunkcją słuchu. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2010, nr 7-8, s. 35-37
 • Krukowicz T.: Mikroprocesorowy wskaźnik dozymetryczny do monitorowania narażenia na hałas w środowisku pracy. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2010, nr 11, s. 24-26
 • Krukowicz T.: Active noise control algorithm based on a neural network and nonliner input-output system identification model.. Archives Of Acoustics, 2010, nr vol. 35 no. 2, s.
 • Krukowicz T.: Elektroniczny sygnalizator przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu pod ochronnikami słuchu.. Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka, 2010, nr 11, s. 19-21
 • Morzyński L., Górski P.: Algorytmy genetyczne w ograniczaniu zawodowej ekspozycji na hałas, (W: Materiały konferencyjne WIBROTECH 2010) Sękocin Stary, , 2010
 • Górski P.: Możliwości ograniczania hałasu powodowanego przez sygnalizatory dźwiękowe instalowane na przejściach na pieszych. Bezpieczeństwo Pracy, 2009, nr 7-8, s.
 • P. Górski, T. Krukowicz: Redukcja hałasu w torze komunikacji pojazdu uprzywilejowanego., (W: 56 Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA) , Warszawa-Goniądz, 2009
 • Paweł Górski, Leszek Morzyński: Adaptacyjny sygnalizator akustyczny na przejściach dla pieszych, XXXVII Zimowa szkoła zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, Gliwice-Korbielów, 2009
 • Morzyński L., Górski P.: Sygnalizator ostrzegawczy w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowany z systemem aktywnej redukcji hałasu. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 7-8, s.
 • P. Górski: Applications of sensitivity analysis in testing of active noise reduction systems., Noise Control'07, Elbląg, 2007
 • A. Kaczmarska, D. Augustyńska, Z. Engel, P. Górski: Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowych, CIOP, Warszawa, 2001
 • G. Makarewicz: Ocena ryzyka zawodowego. T. 2. STER-wspomaganie komputerowe. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • G. Makarewicz, G. Matuszewski, L. Morzyński, W. M. Zawieska: Transformator energetyczny jako źródło hałasu niskoczęstotliwościowego, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych) , Gliwice-Wisła, 2001
 • G. Makarewicz, W.M. Zawieska, L. Morzyński: Zastosowanie programowania obiektowego do symulacji systemów aktywnej redukcji hałasu, (W: V Szkoła: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu) , Kraków-Krynica, 2001
 • G. Makarewicz, W.M. Zawieska, L. Morzyński, P. Górski: Active hearing protector with build-in communication, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • G. Makarewicz, W.M. Zawieska, L. Morzyński, P. Górski: Aktywny ochronnik słuchu z łącznością wewnętrzną, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • Górski P., Krukowicz T.,: Model aktywnego sygnalizatora dźwiękowego na przejściach dla pieszych, (W: Materiały konferencyjne WIBROTECH 2010) Sękocin Stary, , 2001
 • L. Morzyński, G. Makarewicz: System aktywnej redukcji hałasu z zastosowaniem sieci neuronowych, (W: V Szkoła: Metody aktywne redukcji drgań i hałasu) , Kraków-Krynica, 2001
 • P. Górski: Modelowanie charakterystyki kierunkowej źródła dźwięku, (W: Proceedings of the 12th International Conference on Noise Control) , Kielce, 2001
 • P. Górski, G. Makarewicz, L. Morzyński, W.M. Zawieska: Internetowa baza wiedzy dotycząca hałasu - SMOK. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 11, s.
 • P. Górski, L. Morzyński: Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania i baza danych ułatwiająca jego dobór, (W: Materiały XXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych) , Gliwice-Wisła, 2001
 • P. Górski, L. Morzyński: Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 3, s.
 • P. Górski, L. Morzyński: Zastosowania aktywnych ochronników słuchu na stacjonarnych stanowiskach pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 3, s.
 • Z. Engel, G. Makarewicz, L. Morzyński, W.M. Zawieska: Metody aktywne redukcji hałasu, CIOP, Warszawa, 2001

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP