Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Maszyny | Narzędzia ręczne | Środki transportu | Niekontrolowane ruchy maszyn | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Hałas | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Wybuch | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna

Zagrożenia czynnikami fizycznymi - Hałas

Problem : Narażenie na hałas emitowany przez maszyny, urządzenia i narzędzia:
  • obrabiarki

  • spawarkę elektryczną

  • ręczne narzędzia zmechanizowane

  • sprężarki
oraz czynności:
  • prace blacharskie i kowalskie

  • pompowanie kół

  • diagnostyka silników.


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy występują przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN) hałasu na stanowiskach pracy?
Okresowe dokonywanie pomiarów hałasu.

Informowanie pracowników o wynikach pomiarów.

Czy są stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające hałas?
Eliminowanie hałaśliwych metod pracy.

Stosowanie obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych maszyn.

Ekranowanie stanowisk pracy (ekrany dźwiękochłonno-izolacyjne).

Ograniczenie czasu pracy operatora.

Oznakowanie stref zagrożonych hałasem.

Czy są stosowane właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej słuchu (wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe)?
Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej słuchu.

Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie?
Przeprowadzanie wstępnych i okresowych badań lekarskich.

Info: 1-4, 16, 17, 20-24, 57

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP