Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Maszyny | Narzędzia ręczne | Środki transportu | Niekontrolowane ruchy maszyn | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Hałas | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Wybuch | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna

Zagrożenia czynnikami mechanicznymi - środki transportu

Problem : Zagrożenie urazami powodowanymi przez środki transportu poziomego i pionowego lub ruchome wyposażenie stanowisk:

  • uniwersalny podnośnik samochodowy

  • hydrauliczny i elektryczny podnośnik kanałowy

  • wózek do wymontowywania i transportu podzespołów

  • wózek napędzany podnośnikowy lub naładowny

  • żurawie i inne dźwignice


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy stosowane środki transportu są odpowiednio dobrane do wykonywanych zadań?
Stosowanie środków transportu odpowiednich do wykonywanych zadań. Wyposażenie zakładu w środki transportu tylko z odpowiednim certyfikatem bezpieczeństwa (dla urządzeń dźwigowych decyzja Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do eksploatacji).

Czy środki transportu są w stanie pełnej sprawności i z kompletnym wyposażeniem?
Stosowanie sprawnego technicznie sprzętu transportowego wyposażonego zgodnie z instrukcją obsługi lub dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), odpowiadającego wymaganiom aktualnych przepisów i norm.

Czy są wytyczone drogi transportowe o parametrach (wymiary, nośność itp.) odpowiadających stosowanym środkom transportu i przemieszczanym materiałom?
Prowadzenie transportu po wyznaczonych drogach komunikacyjnych.

Czy środki transportu nie są przeciążane?
Przestrzeganie instrukcji producenta i danych na tabliczce znamionowej dotyczących nośności i udźwigu.

Czy ładunek jest właściwie ułożony i zamocowany oraz nie ogranicza widoczności?
Układanie i mocowanie ładunków oraz ich rozładowywanie zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR.

Czy środki transportu obsługują osoby uprawnione?
Powierzenie obsługi, zwłaszcza wózków napędzanych, wyłącznie osobom przeszkolonym i uprawnionym.

Info: 1, 4 ,11, 12, 16, 26, 32-34, 45, 46, 50, 60, 61, 67

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP