Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Czynniki zagrożeń zawodowych - informacje ogólne | Maszyny | Narzędzia ręczne | Środki transportu | Niekontrolowane ruchy maszyn | Poślizgnięcia, potknięcia i upadki | Prąd elektryczny | Hałas | Mikroklimat | Oświetlenie | Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami | Pożar | Wybuch | Uciążliwości | Inne | Profilaktyka medyczna

Zagrożenia czynnikami mechanicznymi - Niekontrolowane ruchy maszyn

Problem : Zagrożenie urazami powodowanymi niekontrolowanym ruchem maszyn, narzędzi i materiałów:

  • podnośników samochodowych

  • obrabiarek

  • narzędzi zmechanizowanych

  • wytwornicy acetylenowej

  • butli gazowych

  • dźwignic

  • innych składowanych materiałów ł wyrobów oraz naprawianych pojazdów


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy jest możliwy niekontrolowany ruch lub przemieszczanie się maszyn, materiałów, mediów (gazów, powietrza):
  • naprawianych pojazdów (np. staczanie się, spadnięcie z podnośnika)
  • rozrzut materiałów (np. wiórów, opiłków)
  • wyrzut pod ciśnieniem (np. gazów)?
Składowanie materiałów i wyrobów na wyznaczonych miejscach.

Sprawdzanie okresowe urządzeń zabezpieczających przed opadaniem podnośnika, ograniczających udźwig i zakres ruchu dźwignic ciśnienia, itp. oraz pomiarowo-informacyjnych, np. manometrów.

Zabezpieczanie naprawianych pojazdów przed niekontrolowanym staczaniem się (hamulec, klocki pod koła) oraz spadaniem np. z podnośnika.

Zabezpieczanie przed czynnikami zewnętrznymi (np. butle, przed promieniami słońca).

Stosowanie osłony metalowej (klatkowej) do pompowania opon.

Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej (okularów i rękawic ochronnych).

Info: 16, 36, 37, 40-44, 50-54, 56, 67

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP