Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Sprzęt ochrony głowy | Sprzęt ochrony twarzy i oczu | Sprzęt ochrony słuchu | Sprzęt ochrony układu oddechowego | Środki ochrony kończyn górnych | Środki ochrony kończyn dolnych | Odzież ochronna | Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Wybrane 10 typów sprzętu ochrony układu oddechowego

D-07-409
2007-05-23
Półmaska P z korpusem gumowym i silikonowym typ MP 12/5

Ochrona układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci pyłów, dymów, mgieł, par lub gazów w zależności od zastosowanego elementu oczyszczającego o średnicy 78 mm

Nie używać w atmosferze zawierającej mniej niż 17% tlenu, w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze
D-07-415.Z
2007-06-02
Półmaska typ SR 100

Ochrona układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci pyłów, dymów, mgieł, par lub gazów w zależności od zastosowanego elementu oczyszczającego

Nie używać w atmosferze zawierającej mniej niż 17% tlenu, w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze
D-07-427
2007-02-18
Pochłaniacz gazów i par nieorganicznych typ B1

Ochrona układu oddechowego przed gazami i parami nieorganicznymi ( z wyjątkiem tlenku węgla)przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym 0.1 %

Nie używać w atmosferze zawierającej mniej niż 17% tlenu, w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze
D-07-430
2007-05-23
Pochłaniacz gazów i par organicznych typ A2

Ochrona układu oddechowego przed gazami i parami organicznymi o temp. wrzenia > 65 o C przy łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym 0.5 %

Nie używać w atmosferze zawierającej mniej niż 17% tlenu, w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze
D-07-443
2007-06-14
Filtr typ ZF-P2 o średnicy 100 i ZF-P2 o średnicy 80

Filtry po skompletowaniu z odpowiednią półmaską służą do ochrony układu oddechowego przed aerozolami z czŕstek stałych, dla których NDS > 0,05 mg/mł, o ile łączne stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 x NDS.

Filtrów skompletowanych z półmaską nie wolno używać, gdy zawartość tlenu w powietrzu jest niższa niż 17% obj., a także w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze, np. kanały, studzienki, zbiorniki.
D-07-457.Z
2007-08-09
Filtr typ 3M 5911 P1

Dwa filtry po skompletowaniu z dwufiltrową częścią twarzową (półmaską lub maską) wyposażoną w specjalne łączniki bagnetowe służą do ochrony układu oddechowego przed aerozolami ze stałą fazą rozproszoną lub aerozolami na bazie wody (pył, dym), przy stężeniu fazy rozproszonej tych aerozoli nie przekraczającym 4xNDS.

Filtry skompletowane z częścią twarzową nie chronią układu oddechowego użytkownika w środowisku, w którym występuje niedobór tlenu w powietrzu, tzn. poniżej 17 % obj.
D-07-471
2007-10-11
Aparat wężowy sprężonego powietrza wyposażony w hełm powietrzny typ MH 211/8 Res 4, MH 211/8 Res 4G, MH 211/8 Res 4/O/H, MH 211/8 Res 4G/O/H

Aparat wężowy sprężonego powietrza wyposażony w hełm powietrzny chroni układ oddechowy i głowę przed cząstkami odbitego ścierniwa na stanowisku obróbki strumieniowo ściernej (piaskowanie, śrutowanie). Hełm (zgodnie z PN-EN 271, kaptur) nie stanowi ochrony głowy na poziomie wymaga( normy PN-EN 397:1997 "Przemysłowe hełmy ochronne".
D-07-479.Z
2007-11-09
Filtr typ 3M 2125 P2 SL

Dwa filtry po skompletowaniu z dwufiltrową częścią twarzową 3M (półmaską lub maską) wyposażoną w specjalne łączniki bagnetowe chronią układ oddechowy przed aerozolami ze stałą fazą rozproszoną lub na bazie wody oraz aerozolami ciekłymi przy stężeniu fazy rozproszonej aerozolu nie przekraczającym 100xNDS w połączeniu z maską i 20xNDS - z półmaską.

Filtry skompletowane z częścią twarzową nie chronią układu oddechowego użytkownika w środowisku, w którym występuje niedobór tlenu w powietrzu, tzn. poniżej 17 % obj.
D-07-484
2007-10-13
Aparat wężowy sprężonego powietrza wyposażony w hełm powietrzny typ MH 211/6 Res-2, MH 211/6 Res-2/0/H, MH 211/6 Res-2G, MH 211/6 Res-2G/O/H, MH 211/6 Res-3, MH 211/6 Res-3/O/H, MH 211/6 Res-3G, MH 211/6 Res-3G/O/H

Aparat wężowy sprężonego powietrza wyposażony w hełm powietrzny chroni układ oddechowy i głowę przed cząstkami odbitego ścierniwa na stanowisku obróbki strumieniowo ściernej (piaskowanie, śrutowanie)

Hełm (zgodnie z PN-EN 271, kaptur) nie stanowi ochrony głowy na poziomie wymaga( normy PN-EN 397:1997 "Przemysłowe hełmy ochronne".
D-07-560.Z
2007-10-09
Półmaska filtrująca typ 3M 9915 FFP1S

Półmaski filtrujące 3M typ 9915 FFP1S są półmaskami klasy P1 - służą do ochrony układu oddechowego przed pyłami i dymami (aerozolami z cząstek stałych) i aerozolami na bazie wody, o ile łączne stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 4 x NDS

Nie należy korzystać z wyżej wymienionej półmaski w przypadku: objętościowego stężenia tlenu w powietrzu poniżej 17% występowania par i gazów toksycznych

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP