Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Sprzęt ochrony głowy | Sprzęt ochrony twarzy i oczu | Sprzęt ochrony słuchu | Sprzęt ochrony układu oddechowego | Środki ochrony kończyn górnych | Środki ochrony kończyn dolnych | Odzież ochronna | Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Wybranych 10 pozycji sprzętu ochrony słuchu

S-09-063.Z
2007-03-31
Wkładki przeciwhałasowe jednorazowego użytku typ 3M 1100 i 3M 1110 połączone

Obniżają max. poziom dźwięku A: w przypadku hałasu niskoczęstotliwościowego o 23 dB, wysokoczęstotliwościowego o 30 dB

Nie używać przy stanach zapalnych ucha
S-09-123.Z
2007-01-13
Wkładki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku ze sprężyną dociskową typ Aearo Ear Reflex

Stanowiska pracy, na których poziom dźwięku A jest niższy od : 110 dB (na), 109 dB - (z tyłu), 103 dB (pod) - hałasy nisko częstotliwościowe, 104 dB (na), 103 dB (z tyłu), 105 dB (pod) - średnio częstotliwościowe, 100 dB (na), 99 dB (z tyłu), 111 dB (pod)- wysoko częstotliwościowe. Klasa A ochronników słuchu.

Bezwzględnie - stany zapalne ucha, dlatego przed stosowaniem wkładek zaleca się zasięgnięcie porady laryngologa. Stosowanie hełmu ochronnego dla ustawienia sprężyny dociskowej (na) głowie
S-09-133.Z
2007-02-07
Nauszniki przeciwhałasowe typ A 812X

Stanowiska pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza : 86 dB - dla hałasów nisko częstotliwościowych, 107 dB - dla hałasów średnio częstotliwościowych, 112 dB - dla hałasów wysoko częstotliwościowych - pod warunkiem prawidłowego stosowania. Klasa B ochronników słuchu. Stosowanie hełmu ochronnego.
S-09-146.Z
2007-08-26
Nauszniki przeciwhałasowe typ Hellberg Mark 8

Nauszniki przeciwhałasowe Hellberg Mark 8 są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 96 dB gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 107 dB gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 112 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.

Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary hałasu i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.
S-09-147.Z
2007-08-26
Nauszniki przeciwhałasowe typ Hellberg Mark 12

Nauszniki przeciwhałasowe Hellberg Mark-12 są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy nie objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 102 dB gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 113 dB gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 116 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.

Przed stosowaniem nauszników należy wykonać pomiary hałasu i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.
S-09-159.Z
2007-03-10
Nahełmowe nauszniki przeciwhałasowe typ HellbergMark 8-k mocowane do hełmu ochronnego MSA/V-Gard

Nauszniki przeciwhałasowe Hellberg Mark 8-k są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 96 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 104 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 110 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.

Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary hałasu i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.
S-09-160.Z
2007-03-10
Nahełmowe nauszniki przeciwhałasowe typ HellbergMark 10-k mocowane do hełmu ochronnego MSA/V-Gard

Nahełmowe nauszniki przeciwhałasowe Hellberg Mark 10-k są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 98 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 107 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 113 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.

Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary hałasu i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu
S-09-161.Z
2007-03-10
Nahełmowe nauszniki przeciwhałasowe, typ Hellberg Mark 12-k mocowane do hełmu ochronnego MSA/V-Gard

Nahełmowe nauszniki przeciwhałasowe Hellberg Mark 12-k są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 106 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 115 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 119 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości - pod warunkiem prawidłowego ich stosowania.

Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary hałasu i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.
S-09-185.Z
2007-02-18
Nahełmowe nauszniki przeciwhałasowe typ PELTOR H10P3E

Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 104 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 113 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 118 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości.

Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary hałasu i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.
S-09-186.Z
2007-02-18
Nahełmowe nauszniki przeciwhałasowe typ PELTOR H7P3E

Nauszniki są przeznaczone do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy objętych obowiązkiem stosowania hełmów ochronnych, na których występuje nadmierny hałas o szerokim paśmie częstotliwości. Można je stosować na stanowiskach pracy, na których poziom dźwięku A nie przekracza: 99 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie małych częstotliwości, 109 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie średnich częstotliwości, 115 dB - gdy hałas zawiera silne składowe w zakresie dużych częstotliwości.

Przed użyciem nauszników należy wykonać pomiary hałasu i sprawdzić, czy w danych warunkach akustycznych zapewniają one właściwą ochronę narządu słuchu.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP