Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Sprzęt ochrony głowy | Sprzęt ochrony twarzy i oczu | Sprzęt ochrony słuchu | Sprzęt ochrony układu oddechowego | Środki ochrony kończyn górnych | Środki ochrony kończyn dolnych | Odzież ochronna | Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Wybranych 10 pozycji sprzętu ochrony głowy

G-01-032.Z
2005-04-06
Przemysłowy hełm ochronny typ JAR model 2

Przemysłowy hełm ochronny JAR model2 służy do ochrony głowy przed urazami mechanicznymi, wywołanymi uderzeniami spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o elementy konstrukcji i części maszyn. Hełm przeznaczony jest do zastosowań ogólnoprzemysłowych. Może być użytkowany w zakresie temperatur (-10)°C - 50°C.

Hełm nie może być stosowany w warunkach zagrożenia wybuchem oraz w warunkach zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.
G-01-033
2005-06-23
Przemysłowy hełm ochronny typ FAZA II

Hełm ochronny "Faza II" przeznaczony jest do zastosowań ogólnoprzemysłowych. Zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o elementy konstrukcji i części maszyn. Przystosowany jest do użytkowania w zakresie temperatur od (-10)°C do 50°C. Hełm chroni również przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 440V.

Hełm nie może być stosowany w warunkach zagrożenia wybuchem.
G-01-037.Z
2005-07-22
Przemysłowy hełm ochronny typ V-GARD (odmiany więźby: FAS-TRAC, STAZ-ON)

Przemysłowy hełm ochronny "V-GARD" przeznaczony jest do zastosowań ogólnoprzemysłowych. Hełm zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami oraz przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 440V. Przystosowany jest do użytkowania w zakresie temperatur od (-30)°C do 50°C.

Hełm nie może być stosowany w warunkach zagrożenia wybuchem.
G-01-040.Z
2006-06-23
Przemysłowy hełm ochronny typ SUPER BOSS

Przemysłowy hełm ochronny UVEX SUPER BOSS przeznaczony jest do zastosowań ogólnoprzemysłowych. Hełm zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o elementy konstrukcji i części maszyn. Chroni również przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 440V. Przystosowany jest do użytkowania w zakresie temperatur od (-20)°C do (+50)°C.

Hełm nie może być stosowany w warunkach zagrożenia wybuchem.
G-01-075.Z
2005-04-17
Przemysłowy hełm ochronny, typ POLSTAR

Hełm jest przeznaczony do ochrony górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o elementy konstrukcji i części maszyn. Chroni również przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 440V. Przystosowany jest do użytkowania w zakresie temperatur od -10°C do +50°C.

Hełm nie jest przeznaczony do stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem.
G-01-076.Z
2005-04-28
Lekki hełm ochronny, typ VOSS-CAP

Hełm jest przeznaczony do ochrony górnej części głowy przed skutkami uderzenia o nieruchome, twarde lub ostre przedmioty, które mogą wywołać skaleczenia lub inne powierzchowne urazy. Zakres temperatur stosowania od -20°C do +50°C.

Hełm nie jest przemysłowym hełmem ochronnym (zgodnym z PN-EN 397) i nie chroni przed skutkami uderzeń pochodzących od spadających lub przemieszczających się podwieszonych przedmiotów. Hełm nie jest przeznaczony do stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem.
G-01-078.Z
2005-10-16
Przemysłowy hełm ochronny, typ ECRIN ST A02

Hełm zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o elementy konstrukcji i części maszyn. Chroni również przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości skutecznej napięcia do 440V, przed odpryskami stopionego metalu oraz niewielkimi bocznymi siłami ściskającymi. Przystosowany jest do użytkowania w zakresie temperatur od -30°C do +50°C

Hełm nie jest przeznaczony do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem.
G-01-023
2005-02-20
Przemysłowy hełm ochronny typ PROSNA

Hełm przeznaczony jest do stosowania w przemyśle - do ochrony głowy przed urazami mechanicznymi wywołanymi uderzeniami spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o elementy konstrukcji i części maszyn. Hełm może być stosowany do ochrony przed odpryskami ciał stałych (także roztopionych metali).

Hełm nie może być stosowany w warunkach zagrożenia wybuchem oraz gdy zachodzi możliwość kontaktu z przewodnikami prądu elektrycznego pozostającymi pod napięciem.
G-01-024
2005-02-20
Hełm ochronny dla energetyków typ FAZA

Hełm przeznaczony jest do stosowania w przemyśle. Zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami spadających lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o elementy konstrukcji i części maszyn. Chroni przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 440V. Wraz z osłoną twarzy zapewnia ochronę głowy i twarzy przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym oraz przed odpryskami ciał stałych.

Hełm nie może być stosowany w warunkach zagrożenia wybuchem.
G-01-031.Z
2005-01-05
Przemysłowy hełm ochronny typ TOP-STAR

Hełm ochronny "TOP STAR" służy do ochrony głowy przed urazami mechanicznymi, wywołanymi uderzeniami spadających przedmiotów, odpryskami ciał stałych lub uderzeniami o elementy konstrukcji i części maszyn. Hełm przeznaczony jest do zastosowań ogólnoprzemysłowych.

Hełm "TOP STAR" nie może być stosowany w warunkach zagrożenia wybuchem oraz w warunkach zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP