Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ocena ryzyka zawodowego - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Interesujące odnośniki | Serwis


Ocena ryzyka zawodowego - Wydawnictwa

WYTYCZNE do oceny narażenia na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się w procesie przetwórstwa żywic fenolowo- -formaldehydowych i ograniczania związanego z nimi ryzyka zawodowego
- M. Pośniak, E. Kozieł, A. JeżewskaW opracowaniu przedstawiono ogólną charakterystykę żywic fenolowo-formaldehydowych, szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się w procesie ich przetwórstwa, ocenę narażenia i szacowanie ryzyka zawodowego.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 50
ISBN: 83-88703-81-1
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

ZAGROŻENIA CHEMICZNE W WYBRANYCH PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH. cz. 2
- red. M. PośniakOpracowanie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach, zajmujących się oceną narażenia zawodowego pracowników, związanego z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych w procesach przetwórstwa żywic fenolowo-formaldehydowych, mas bitumicznych, metali i ich związków, a także substancji wchodzących w skład spalin silników Diesla.

Format: 17,5 x 25 cm - B5
Stron: 101
ISBN: 83-88703-48-X
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

ZAGROŻENIA CHEMICZNE W WYBRANYCH PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH
- red. M. PośniakOpracowanie przeznaczone dla czytelników zainteresowanych zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, a w szczególności zajmujących się oceną narażenia zawodowego na szkodliwe substancje chemiczne wydzielające się w czasie przetwórstwa polichlorku winylu, polistyrenu i jego kopolimerów, poliuretanów oraz w trakcie produkcji wyrobów gumowych i stosowania środków ochrony drewna.

Format: 17,5 x 25 cm - B5
Stron: 171
ISBN: 83-87354-53-8
Rok wydania: 1999
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Ocena ryzyka zawodowego - wykorzystanie systemu STER
- praca zbiorowaW publikacji przedstawiono, na przykładach zaczerpniętych z realnego środowiska pracy (łącznie 53 przykłady), zaimplementowane w programie STER procedury prowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Szczegółowo omówiono sposoby wsparcia obiektywnej oceny ryzyka zawodowego udostępniane przez moduł RYZYKO systemu STER, zwracając uwagę zarówno na podobieństwa w postępowaniu z poszczególnymi rodzajami zagrożeń w procesie analizy ich wpływu na organizm pracownika, jak i na ich różnorodność oraz na metody ich charakteryzacji prowadzące do sformułowania oceny ryzyka zawodowego. Wszystkie działania wspomagane przez program zawsze prowadzą do jednego celu - pokazania, czy ryzyko związane z występowaniem czynnika na stanowisku pracy jest akceptowalne, czy też wynik oceny jest sygnałem do podjęcia działań ukierunkowanych na zmniejszenie zagrożenia zdrowia lub życia pracownika.

PODSTAWY PREWENCJI WYPADKOWEJ
- pod redakcją Zofii PawłowskiejW monografii przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z prewencją wypadkową: badanie wypadków w środowisku pracy, profilaktykę wypadkową przy obsłudze maszyn, wpływ określonych czynników środowiska pracy na powstawanie wypadków (m.in. niewłaściwego oświetlenia, pól elektromagnetycznych i zagrożeń elektrostatycznych), czynniki psychospołeczne w prewencji wypadkowej, tj. ocenę i kształtowanie bezpiecznych zachowań, rolę doboru zawodowego i zastosowanie chronofizjologii.

Zagrożenia chemiczne w przemyśle gumowym
- W. DomańskiW publikacji omówiono zagrożenia chemiczne występujące na kolejnych etapach produkcji gumy: podczas przygotowywania surowców, wykonywania mieszanek gumowych, przygotowywania półfabrykatów, konfekcjonowania wyrobów, wulkanizacji, wykańczania, magazynowania i dystrybucji wyrobów. Podano wskazówki dotyczące oceny narażenia zawodowego, w tym sposoby identyfikacji zagrożeń i pomiarów substancji chemicznych w powietrzu, a także oceny ryzyka zawodowego i metod jego ograniczania. Przedstawiono również zasady stosowania środków ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej, odpowiednie do poszczególnych procesów technologicznych realizowanych w zakładach przemysłu gumowego. Istotnym uzupełnieniem opracowania jest podana w ujęciu tabelarycznym charakterystyka 92 substancji chemicznych najczęściej stosowanych w procesach produkcji wyrobów gumowych.

RYZYKO ZAWODOWE. Metodyczne podstawy oceny
- red. W.M. ZawieskaW monografii przedstawiono najnowszą wiedzę o czynnikach zagrożeń występujących w środowisku pracy, metodach ich identyfikacji i zasadach oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego, a także o działaniach, które można zastosować w celu jego ograniczenia. Problematyka, ujęta w 23 rozdziałach, obejmuje: zagadnienia prawne związane z ryzykiem zawodowym, zasady oceny ryzyka zawodowego, szkodliwe substancje chemiczne, pyły, hałas, drgania mechaniczne, oświetlenie elektryczne, promieniowanie optyczne, laserowe i jonizacyjne, pola elektromagnetyczne, obciążenie termiczne, prąd elektryczny, zagrożenia mechaniczne, czynniki biologiczne, obciążenie statyczne i dynamiczne, stres związany z pracą, zagrożenia wybuchem gazu ziemnego, a także narzędzia wspomagające ocenę ryzyka zawodowego.

Format: 17,5 x 25 cm - B5
Stron: 547
ISBN: 978-83-7373-020-5
Rok wydania: 2007
Status: w dodruku
Data zakończenia dodruku:
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP