Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Ocena ryzyka zawodowego - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Interesujące odnośniki | Serwis

Ocena ryzyka zawodowego - Bibliografia

 • M. Suchecka, A. Biernacki: Program MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 4, s. 24-27
 • M. Piętka, A. Biernacki: STER 6.5 SP - wersja specjalna Program do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 2, s. 20-24
 • M. Suchecka, A. Biernacki: 10 lat użytkowania komputerowego systemu STER. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 12, s. 8-11
 • Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A.: Praktyczne aspekty oceny narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach mikroklimatu zimnego za pomocą wskaźników WCI i IREQ. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 2, s. 16-19
 • A. Biernacki: Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 2, s. 14-17
 • A. Biernacki, H. Karski: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2). Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 7-8, s. 6-10
 • A. Biernacki, H. Karski: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1). Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 4, s. 14-17
 • M. Suchecka: Nowoczesne instrumentarium wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Seminarium: Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.) , Elbląg, 2004
 • M. Suchecka: An OSH website for micro-enterprises in Poland. Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work, 2004, nr 7, s. 25-27
 • M. Suchecka: Nowoczesne narzędzia komputerowe wspomagające zarządzanie bhp. Służba Pracownicza, 2003, nr 2, s. 24-28
 • M. Suchecka: Współczesne instrumentarium komputerowe wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: Materiały Międzynarodowej Konferencji - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 24-26 czerwca 2002 r.) , Kraków, 2002
 • M. Suchecka, W. M. Zawieska: Moderné nástroje podporujúce zdokonalovanie pracowných podmienok v súlade s poziadavkami Európskej únie, (W: XV. Konferencja s medzinárodnou účastou - Aktuálne Otázky Bezpečnosti Práce, Stara Lesna, Slovakia, 21-24.10.2002) , Stara Lesna, 2002
 • A. Biernacki: System zintegrowanych baz danych z zakresu bezpieczeństwa pracy na stronach internetowych - SINDBAD. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 7-8, s.
 • A. Najmiec, W. M. Zawieska, M. Suchecka, J. Kurowski: Ergonomic Aspects of Using a Computer System For Hazard Registration and Occupational Risk Assessment, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2001) , New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • B. Krzyśków, Z. Pawłowska [i inni]: Ocena ryzyka zawodowego. T. 1 Podstawy metodyczne. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • D. Podgórski, Z. Pawłowska: Ocena ryzyka zawodowego jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Ocena ryzyka zawodowego. T.1 Podstawy metodyczne, Seria: Zarządzaniem Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP) , Warszawa, 2001
 • G. Makarewicz: Ocena ryzyka zawodowego. T. 2. STER-wspomaganie komputerowe. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001
 • K. Kwarecki, Z. Zużewicz: Zagrożenia środowiskowe. Geny wrażliwości środowiskowej. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 6, s.
 • L. Pietrzak: Ocena szkodliwości procesów technologicznych. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr , s.
 • L. Pietrzak: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. Wyd. 3 poprawione, CIOP, Warszawa, 2001
 • Z. Pawłowska: Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • M. Suchecka, A. Biernacki, J. Kurowski: Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program STER. Bezpieczeństwo Pracy, 2000, nr 12, s. 6-10

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP