Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wypadki przy pracy - materiały informacyjne | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki | Projekt duński


Wypadki przy pracy - Nowości wydawnicze

ZAGROŻENIA WYPADKOWE ZWIĄZANE Z WYBRANYMI ZASTOSOWANIAMI PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH - SŁUŻBA ZDROWIA. TELEKOMUNIKACJA Z WYKORZYSTANIEM FAL RADIOWYCH
- J. Karpowicz, K. Gryz, M. Sosnowska-MachW publikacji zaprezentowano podstawową wiedzę na temat pola elektromagnetycznego występującego w środowisku pracy, w zakresie obejmującym: zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, które mogą wystąpić podczas obsługi wybranych urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne, oddziaływanie pól elektromagnetycznych na pracowników lub na infrastrukturę techniczną środowiska pracy, które może prowadzić do inicjowania wydarzeń wypadkowych i potencjalnie wypadkowych, postanowienia przepisów dotyczące zasad BHP oraz obowiązków i odpowiedzialności w tym zakresie, metody oceny ryzyka zawodowego oraz metody ograniczania ekspozycji i prewencji wypadkowej przez eliminowanie i ograniczanie występowania w środowisku pracy sytuacji sprzyjających ich powstawaniu.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 103
ISBN: 978-83-7373-046-5
Cena: 20,00 zł
Rok wydania: 2008
Status: dostepny

KOMPENDIUM PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- red. W. GacekPoradnik zawiera opis systemu pierwszej pomocy w przedsiębiorstwie, podstawy prawne oraz zasady i etapy wdrażania tego systemu. Szczegółowo opisano założenia organizacyjne i techniczne systemu, niezbędne wyposażenie przedsiębiorstw w sprzęt ratowniczy i zasady opracowywania procedur ratowniczych. Poradnik posłuży organizatorom systemu w ustaleniu tzw. katalogu zagrożeń i potrzeb edukacyjnych oraz materiałowych. Poradnik zawiera opis postępowania w sytuacjach zagra- żających życiu, szczególnie w zaburzeniach oddychania i krążenia krwi, w zranieniach, opa- rzeniach i odmrożeniach, w przypadku porażenia prądem elektrycznym i w złamaniach kości. Jednym z obszerniejszych rozdziałów książki jest opra- cowanie nt. zatruć. Opisano wszystkie istotne związki chemiczne i grupy związków najczęściej występujące w środowisku pracy. Całość treści poradnika jest bogato ilustrowana.

Format: 17 x 25 cm - B5
Stron: 199
ISBN: 978-83-7373-017-5
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

BADANIE WYPADKÓW PRZY PRACY - modele i metody
- L. PietrzakW opracowaniu dokonano przeglądu modeli wypadków, wykorzystywanych do opisywania zagadnień związanych z powstawaniem i przebiegiem wypadku, do badania wypadków przy pracy i formułowania ich przyczyn, a także schematów stosowanych do zbierania danych statystycznych. Modele wypadków poddano analizie pod względem możliwości opisywania zjawisk, przydatności do identyfikowania przyczyn wypadku oraz określania działań profilaktycznych, lokalizowania przyczyn w typowych sekwencjach wypadkowych oraz w elementach systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Omówiono także charakterystyczne cechy najczęściej spotykanych metod badania wypadków przy pracy.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 69
ISBN: 83-7373-140-7
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

PODSTAWY PREWENCJI WYPADKOWEJ
- pod redakcją Zofii PawłowskiejW monografii przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z prewencją wypadkową: badanie wypadków w środowisku pracy, profilaktykę wypadkową przy obsłudze maszyn, wpływ określonych czynników środowiska pracy na powstawanie wypadków (m.in. niewłaściwego oświetlenia, pól elektromagnetycznych i zagrożeń elektrostatycznych), czynniki psychospołeczne w prewencji wypadkowej, tj. ocenę i kształtowanie bezpiecznych zachowań, rolę doboru zawodowego i zastosowanie chronofizjologii.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP