Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Dobór środków ochrony indywidualnej - materiały informacyjne | Grupy czynników szkodliwych | Typy środków ochrony indywidualnej | Zasady znakowania | Tematy badawcze - streszczenia | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP)


Dobór środków ochrony indywidualnej

Badanie sposobu odkładania się par dwuskładnikowej mieszaniny związków organicznych w złożu sorpcyjnym pochłaniacza węglowego.

Pochłaniacze wykorzystywane jako elementy oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń w postaci par i gazów najczęściej stosowane są wobec mieszanin związków toksycznych, rzadziej dla pojedynczych substancji. Pojęcie mieszanina dotyczy także przypadku, gdy substancje te należą do jednej grupy związków chemicznych (np. grupa związków organicznych). Gwarantowany czas ochronnego działania pochłaniaczy zależy od szybkości i stopnia wysycania złoża sorpcyjnego przez adsorbowaną substancję toksyczną. W przypadku mieszanin proces ten znacznie komplikują oddziaływania pomiędzy poszczególnymi składnikami, a także różna reaktywność związków chemicznych. Celem tematu jest określenie wpływu właściwości fizyko-chemicznych wybranych substancji organicznych występujących w postaci mieszanin dwuskładnikowych na przebieg procesu ich adsorpcji w złożu węgla aktywnego. Pozwoli to na opracowanie zasad prawidłowego doboru pochłaniaczy do mieszanin par i gazów organicznych.

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93