Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Dziale | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.


Pracownia Informatyki - Publikacje

 • A. Kratochwil, A. Biernacki, M. Suchecka: Nowości w serwisie dla mikroprzedsiębiorstw - bhp w rolnictwie indywidualnym. , 2011, nr 5, s. 28-29
 • M. Piętka: Środki ochrony indywidualnej w programach i narzędziach informatycznych. Bezpieczeństwo Pracy, 2011, nr 1, s. 22-23
 • M. Suchecka: Nowości w portalu www.ciop.pl. Bezpieczeństwo Pracy, 2011, nr 2, s. 26-29
 • M. Suchecka, A. Biernacki: Program MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 4, s. 24-27
 • M. Piętka, A. Biernacki: STER 6.5 SP - wersja specjalna Program do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 2, s. 20-24
 • M. Suchecka: Nowa odsłona portalu internetowego Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 12, s. 12-15
 • M. Suchecka, A. Biernacki: 10 lat użytkowania komputerowego systemu STER. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 12, s. 8-11
 • M. Suchecka: Portal Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego - internetowe źródło wiedzy z zakresu bhp". Bezpieczeństwo Pracy, 2006, nr 7-8, s. 36-40
 • A. Biernacki: Interaktywny system oceny ryzyka zawodowego IRYS - nowe narzędzie wspomagające działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 2, s. 14-17
 • A. Biernacki, H. Karski: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1). Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 4, s. 14-17
 • A. Biernacki, H. Karski: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2). Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 7-8, s. 6-10
 • M. Suchecka: An OSH website for micro-enterprises in Poland. Magazine of the European Agency for Safety and Health at Work, 2004, nr 7, s. 25-27
 • M. Suchecka: Nowoczesne instrumentarium wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Seminarium: Zastosowanie nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.) , Elbląg, 2004
 • M. Suchecka: Zastosowanie multimediów w edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, (W: Seminarium: Zastosowania nowoczesnych technik przekazu informacji w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy.) , Elbląg, 2004
 • M. Suchecka: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Bezpieczeństwo pracy, 2004, nr 2, s. 28-32
 • M. Suchecka: Serwis internetowy z dziedziny bhp dla polskich mikroprzedsiębiorstw. Bezpieczeństwo pracy, 2003, nr 7-8, s. 14-20
 • M. Suchecka: Nowoczesne narzędzia komputerowe wspomagające zarządzanie bhp. Służba Pracownicza, 2003, nr 2, s. 24-28
 • K. Świder, M. Suchecka: Nowoczesne materiały i formy edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2002, nr 7-8, s. 34
 • M. Suchecka: Współczesne instrumentarium komputerowe wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: Materiały Międzynarodowej Konferencji - Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 24-26 czerwca 2002 r.) , Kraków, 2002
 • M. Suchecka, W. M. Zawieska: Moderné nástroje podporujúce zdokonalovanie pracowných podmienok v súlade s poziadavkami Európskej únie, (W: XV. Konferencja s medzinárodnou účastou - Aktuálne Otázky Bezpečnosti Práce, Stara Lesna, Slovakia, 21-24.10.2002) , Stara Lesna, 2002
 • A. Biernacki: System zintegrowanych baz danych z zakresu bezpieczeństwa pracy na stronach internetowych - SINDBAD. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 7-8, s.
 • A. Biernacki, W. Zawieska: Komputerowy system STER zintegrowane narzędzie wspierające kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, (W: XVII Międzynarodowe Seminarium Wykładowców Ergonomii) , Dymaczewo Nowe, 2001
 • A. Najmiec, W. M. Zawieska, M. Suchecka, J. Kurowski: Ergonomic Aspects of Using a Computer System For Hazard Registration and Occupational Risk Assessment, (W: Proceedings of the 9th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2001) , New Orleans, Louisiana, USA, 2001
 • M. Suchecka, A. Biernacki, J. Kurowski: Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program STER. Bezpieczeństwo Pracy, 2000, nr 12, s. 6-10

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP