Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Dziale | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Dział Informatyki - O Dziale

Główne kierunki działalności:

Obszar aktywności Działu Informatyki obejmuje:
 • projektowanie i programowanie systemów informatycznych
 • wdrażanie opracowanych systemów do praktyki
 • aktualizowanie i rozwój portalu internetowego Instytutu, upowszechniającego wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • nadzór nad sporządzaniem i aktualizacją baz danych, prowadzenie serwisu informacyjnego dotyczącego działalności Instytutu w sieci Internet
 • szkolenia i konsultacje dla pracowników tworzących programy komputerowe i korzystających z nich
 • bieżącą konserwację i aktualizację programów


Ważną dziedziną działalności Pracowni Informatyki jest też opracowywanie oprogramowania upowszechniającego prace naukowo-badawcze Instytutu.
W  latach 1995-1999 opracowano, w ramach SPR, program komputerowy służący do integracji dowolnych baz danych pn. SINDBAD, udostępnianych lokalnie w sieci komputerowej, na CD-ROMach, a także na stronach internetowych Instytutu.
W 1996 r. zakupiono i skonfigurowano system biblioteczny ALEPH który po trzech latach użytkowania przyłączono również do witryny Internetowej Instytutu.


W 1997 r. została opracowana pierwsza wersja komputerowego systemu rejestra-cji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego STER. System ten został uhonorowany na targach SAWO w Bydgoszczy w 1997 r. nagrodą Głównego Inspektora Pracy, zaś w roku następnym uzyskał nagrodę I stopnia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w kategorii prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce w zakładach pracy. System STER - obecnie kompleksowo wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, jest sukcesywnie rozbudowywany, udoskonalany i wdrażany w coraz większej liczbie różnych przedsiębiorstw. W 2002 r. program ten był już stosowany w ponad 400 przedsiębiorstwach.

Dział Informatyki zajmuje się między innymi:
 • kształtowaniem strategii rozwoju informatycznego Instytutu
 • właściwym doborem sprzętu komputerowego, opieką nad nim oraz nad oprogramowaniem użytkowanym w codziennej pracy przez pracowników Instytutu, a także wsparciem informatycznym pracowników Instytutu w zakresie korzystania ze sprzętu i oprogramowania
 • rozwojem i ciągłą modernizację sieci komputerowej, jako warunku koniecznego dla sprawnego działania każdej nowoczesnej instytucji oraz jej efektywnej łączności ze światem zewnętrznym
 • kreowaniem wizerunku Instytutu na stronach serwisu internetowego WWW w coraz szerszej globalnej społeczności użytkowników Internetu
 • wprowadzaniem technik internetowych do oferty edukacyjnej Instytutu
 • propagowaniem i wdrażaniem osiągnięć Instytutu w postaci efektywnych, nowoczesnych i funkcjonalnych programów komputerowych powszechnego użytku
 • doborem i wdrażaniem oprogramowania służącego wspieraniu administracyjno-księgowej obsługi Instytutu.


Wszystkie wymienione hasłowo dziedziny obejmują wiele czynności i prac, wykonywanych na co dzień w Dziale Informatyki. Rezultatem tych prac jest pełne i efektywne wykorzystanie środków oferowanych przez lawinowo rozwijające się współczesne technologie informatyczne dla celów realizowanych przez Instytut, wsparcia opracowywanych zadań oraz nadawania ich wynikom formy odpowiadającej wymaganiom społeczeństwa informacyjnego.KONTAKT:
Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyki
dr inż. Małgorzata Suchecka
e-mail: masuc@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP