Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Ośrodku | Pracownia Dokumentacji i Informacji | Biblioteka | Program PROGRESS


Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji - O Ośrodku

Zakres działalności:

  • gromadzenie oraz udostępnianie zasobów informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomii i ochrony zdrowia pracowników, pomoc w wyszukiwaniu informacji dziedzinowych
  • opracowywanie i budowa systemu informacji naukowo-technicznej z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii z wykorzystaniem komputerowego systemu bibliotecznego - Aleph
  • popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń zawodowych i zasad bezpiecznej pracy, opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii przy wykorzystaniu dostępnych źródeł krajowych i zagranicznych
  • dokumentacja wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy
  • współpraca z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) - w tym realizacja zadań Krajowego Punktu Centralnego (Focal Point)
  • współpraca z międzynarodowymi instytucjami w zakresie dokumentowania informacji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym realizacja zadań związanych z funkcją Krajowego Centrum CIS/ILO przy MiędzynarodowejOrganizacji Pracy w Genewie

Kierownik Ośrodka
Informacji Naukowej i Dokumentacji
mgr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel
e-mail: agmlo@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Polskie Krajowe Centrum CIS

zobacz
Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia

zobacz
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93