Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Ośrodku | Pracownia Dokumentacji i Informacji | Biblioteka | Program PROGRESS

Program PROGRESS


CIOP-PIB został powołany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do pełnienia roli krajowego punktu kontaktowego dla sekcji Warunki Pracy w ramach Programu PROGRESS.


PROGRESS to wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej na lata 2007-2013. Najważniejszym celem Programu jest finansowe wsparcie podmiotów krajowych we wdrażaniu celów Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych. Program ma służyć poprawie zrozumienia sytuacji społeczno-gospodarczej we wszystkich państwach UE. Skierowany do 27 państw członkowskich oraz do państw EFTA/EOG, PROGRESS obejmuje pięć sekcji:  zatrudnienie, ochrona socjalna i integracja społeczna, warunki pracy, walka z dyskryminacją i różnorodność, równość płci.

Sekcja Warunki Pracy wspiera poprawę środowiska i warunków pracy łącznie z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz godzeniem życia zawodowego z życiem rodzinnym poprzez:

  • poprawę zrozumienia sytuacji związanej z warunkami pracy, w szczególności poprzez analizy i studia oraz, w odpowiednich przypadkach, opracowywanie danych statystycznych i wskaźników, jak również ocenę skuteczności i wpływu istniejących przepisów, polityk i praktyk;
  • wspieranie wdrażania wspólnotowego prawa pracy poprzez efektywne monitorowanie, organizację specjalistycznych szkoleń dla osób pracujących w tej dziedzinie, opracowywanie przewodników i współpracę sieciową w ramach wyspecjalizowanych organów, w tym partnerów społecznych;
  • inicjowanie akcji zapobiegawczych i krzewienie kultury prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • podnoszenie świadomości, upowszechnianie informacji i promocję dyskusji na temat głównych wyzwań i kwestii politycznych mających związek z warunkami pracy, także wśród partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron.

Na działania w ramach sekcji Warunki Pracy w latach 2007-2013 przewidziano około 10% budżetu ogólnego. W roku 2013 przewiduje się dofinansowanie w wysokości 8,11 mln Euro.  Oficjalna strona PROGRESSKrajowy Punkt Kontaktowy dla sekcji Warunki Pracy programu PROGRESS:

Karolina Farin
kafar@ciop.pl
tel. 022 623 36 77
fax. 022 623 36 99

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP