Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Bezpieczenstwo pracy i nauki w szkole | Cele kampanii | Konferencja - Nowe Miasto Lub. | Konferencja - Działdowo | Konkurs plastyczny - powiat działdowski | Konkurs plastyczny - powiat nowomiejski | Działania BHP-max | Działania OSPSBHP Pila | Działania Lyreco | Działania Sela Sp z o.o. | Materiały kampanii | Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży | Partnerzy kampanii | Harmonogram działań kampanii

Ogólnopolska kampania społeczna 2013
"ZDROWA I BEZPIECZNA PRACA W SZKOLE"


DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA dla dzieci i rodziców – ramowy program zajęć dla szkół podstawowych

I Bezpieczna nauka i zabawa

1. Jak urządzić miejsce nauki?:
• prawidłowa postawa przy biurku
• gdzie umiejscowić oświetlenie (lampka biurowa)
• miejsce komputera
• rozmieszczenie książek, zeszytów, przyborów szkolnych

Blok ma na celu pokazanie dzieciom jak ważne jest utrzymanie ładu i porządku w swoim miejscu nauki. Teoria uzupełniona będzie o zajęcia praktyczne (zaaranżowanie przestrzeni biurka).

2. Bezpieczna zabawa:
• znaki ewakuacyjne i informacyjne w szkole – co oznaczają?
• bezpieczne poruszanie się po terenie szkoły i boiska

Celem zajęć jest zaznajomienie dzieci ze znakami, z którymi spotykają się na co dzień. W planie quiz ze znajomości znaków informacyjnych i ewakuacyjnych. Nauka bezpiecznej zabawy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw i po zajęciach.


II Pierwsza pomoc, pożar, wezwanie pomocy

1. Zasady udzielania pierwszej pomocy:
• używanie środków opatrunkowych – opatrywanie ran, tamowanie krwotoku z nosa
• jak wezwać pomoc
• jak się zachować w czasie pożaru
• podstawowe zasady ewakuacji
2. Pierwsza pomoc dla rodziców:
• zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom
• co powinien zawierać plecak na wycieczce

W bloku związanym z pierwszą pomocą nacisk położony zostanie na praktyczną naukę zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych. Uczniowie poznają zasady wzywania pomocy i ewakuacji na wypadek pożaru. Dla rodziców przygotowane zostaną ćwiczenia na fantomie dziecięcym. Będą oni mogli przećwiczyć swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem dnia bezpieczeństwa jest przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń poprzez:
• nabywanie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych;
• przygotowanie dzieci do wykonywania prostych czynności ratowniczych;
• wdrażanie do zachowań bezpiecznych na drodze, w czasie gier i zabaw;
• zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z posługiwania się przez dzieci niebez-piecznymi narzędziami: np. nóż, nożyczki;
• kształtowanie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym.


Osoba do kontaktu:
Robert Mistewicz
tel. 699 953 567
r.mistewicz@selazoo.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP