Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne o kampanii | Bezpieczenstwo pracy i nauki w szkole | Cele kampanii | Konferencja - Nowe Miasto Lub. | Konferencja - Działdowo | Konkurs plastyczny - powiat działdowski | Konkurs plastyczny - powiat nowomiejski | Działania BHP-max | Działania OSPSBHP Pila | Działania Lyreco | Działania Sela Sp z o.o. | Materiały kampanii | Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży | Partnerzy kampanii | Harmonogram działań kampanii

Ogólnopolska kampania społeczna 2013
"ZDROWA I BEZPIECZNA PRACA W SZKOLE"

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w około 32 tys. szkół uczy się ponad 5,5 mln uczniów i pracuje blisko 0,5 mln nauczycieli. W szkołach tych corocznie dochodzi nawet do 100 tys. wypadków z udziałem uczniów [1] oraz ponad 4,6 tys. wypadków wśród nauczycieli i innych osób pracujących w oświacie [2].

Według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2011/2012 wydarzyło się ponad 73 tys. wypadków z udziałem uczniów, w tym prawie 300 ciężkich i ponad 50 śmiertelnych (w tym samym czasie w wypadkach przy pracy ucierpiało 91 tys. osób [3]). Najczęściej ofiarami wypadków byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów (prawie 80%) [4].

Najwięcej wypadków odnotowano podczas zajęć z wychowania fizycznego (78% wypadków wśród uczniów szkół podstawowych i 85% wypadków wśród uczniów gimnazjów) oraz przerw (32% wypadków wśród uczniów szkół podstawowych i 16% wypadków wśród uczniów gimnazjów). Nauczyciele i inni organizatorzy zajęć szkolnych powinni więc pamiętać, że podczas zajęć z wychowania fizycznego wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących, a przed każdymi zajęciami powinien być sprawdzany stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego [5]. Ponadto nauczyciele mają obowiązek zapoznawania uczniów z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

Badania środowisk szkolnych przeprowadzone w ramach programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2008-2010) wykazały, że hałas stanowi czynnik uciążliwy powodujący m.in. zmęczenie i wypalenie zawodowe u nauczycieli. Wysokie poziomy hałasu tła w klasach zmuszają do zwiększonego wysiłku głosowego, co może być przyczyną zawodowych chorób narządu głosu. W roku 2009 w skali całego kraju odnotowano ponad 3 tys. przypadków zachorowań na choroby zawodowe, z czego jedną z najczęstszych były przewlekłe choroby narządu głosu. Większość przypadków zachorowań na tę chorobę odnotowuje się w edukacji. Na ponad 1 mln osób zatrudnionych w edukacji w roku szkolnym 2009/2010 ogólna liczba nauczycieli zajmujących się bezpośrednio dydaktyką wynosiła prawie 0,5 mln i są to osoby bezpośrednio narażone na zachorowanie na choroby narządów głosu.

Częstość występowania zaburzeń głosu wśród pedagogów wynosi 10–17% (czyli obejmuje ok. 50-85 tys. osób) i przypada na drugi, dziesiąty i dwudziesty rok pracy w zawodzie. Odpowiada to grupom wiekowym 25-30 lat oraz 40-45 lat. W porównaniu ze USA i krajami Europy Zachodniej w Polsce notuje się dwukrotnie więcej zachorowań na choroby narządu głosowego. Według foniatrów częstotliwość występowania zaburzeń głosu u nauczycieli w stosunku do innych zawodów stawiających znaczne wymagania narządowi głosowemu (aktorzy, śpiewacy, prezenterzy, tłumacze, politycy itp.)  jest przeważająca, co wynika nie tylko z walorów narządu głosu w tych grupach zawodowych, ale także z jego  wieloletnim przygotowaniem do wykonywania zawodu i opanowaniem prawidłowej techniki głosowej. Ponadto choroby narządu głosu jako choroby zawodowe są Polską specyfiką. Nie znajdują się one na listach chorób zawodowych w Unii Europejskie czy w USA. Ze względu na częste zwolnienia lekarskie, urlopy zdrowotne, zniżki godzin, dodatki do emerytury oraz jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu stanowią one ogromne obciążenie państwowego budżetu (według ocen MEN około 60 mln złotych rocznie).

Biorąc pod uwagę skalę niepożądanych zjawisk związanych ze środowiskiem szkolnym za jeden z celów szczegółowych tegorocznej kampanii społecznej „Zdrowa i bezpieczna praca w szkole”, koordynowanej przez CIOP-PIB, przyjęto poprawę bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole. W ramach kampanii założono więc  upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa i jakości pracy w szkole oraz poprawę bezpieczeństwa i jakości nauki..

Źródła:
1. MEN - Statystyka wypadków według Systemu Informacji Oświatowej (SIO) w latach szkolnych 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 - dane przekazywane do MEN przez Kuratoria oświaty
2. GUS - Wypadki przy pracy w 2010 - Warszawa, 2011 r.
3. GUS - Wypadki przy pracy w 2011 - Warszawa, 2012 r.
4. MEN - Statystyka wypadków według Systemu Informacji Oświatowej w latach szkolnych 2011/2012
5. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkachNa górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP