Kontakt

Sekretariat:
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa


Zgłoszenie udziału w Konferencji:
Dorota Bielecka
tel. (22) 623 46 90, fax: (22) 623 46 54
e-mail: dobie@ciop.pl

Zgłoszenia udziału w wystawie:
Anna Machałowska
tel. (22) 623 36 83, fax: (22) 623 46 54
e-mail: anmah@ciop.pl

Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy