CONTACT

Secretariat:
Central Institute for Labour Protection – National Research Institute
Czerniakowska 16, 00-701 Warsaw, Poland


Registration:
Dariusz Pleban
phone: +48 (22) 623 46 90, fax: +48 (22) 623 46 54
e-mail: daple@ciop.pl


Registration of exhibitors:
Alfred Brzozowski
phone: +48 (22) 623 36 84, fax: +48 (22) 623 46 54
e-mail: albrz@ciop.pl

Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy