DEADLINES

- Submitting abstracts - until 27.01.2013

- Confirmation of approval of papers - until 31.01.2013

- Submitting papers - until 15.03.2013

- Submitting applications for the exhibitions - until 31.03.2013

- Registration and payment of conference fee - until 31.03.2013

- Hotel booking - until 26.04.2013

Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy