ACCOMMODATION

Accommodation in Hotel Castle RYN****
Plac Wolności 2, 11-520 Ryn

 

Reception desk and bookings:
tel.: +48 87 429 7000
fax: +48 87 429 7001
e-mail: hotel@zamekryn.pl


ACCOMMODATION FORM AND DETAILS OF STAY - download the form ...

Payment of accommodation fee and send the completed form to the hotel is booking Hotel Zamek RYN**** accommodation on 26-29th May 2013.

Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy