Rejestracja uczestnika konferencji

(Uprzejmie informujemy,
że formularz rejestracyjny nie obejmuje rezerwacji hoteli)

Wprowadź dane:
Uczestnik
Uczestnik zgłaszający referat
Wystawca
Login (e-mail): *
Hasło: *
Powtórz hasło: *
Nazwisko: *
Imię: *
Tytuł:
Firma: *
Ulica: *
Miasto: *
Kod pocztowy: *
NIP firmy: *
Państwo:
Telefon:
Fax:
Strona WWW (http://):
Zgłoszenie stanowi akceptację oferowanych warunków uczestnictwa.
Upoważniamy Państwa do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez CIOP-PIB w celu realizacji procesu rekrutacji na konferencję Noise Control
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do przekazywania informacji nt. innych przedsięwzięć realizowanych przez CIOP-PIB (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. 2002.101.926, z późn. zm.).
Uwagi:
Osoby towarzyszące


Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Trwa proces rejestracji !!!


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy