Język Konferencji i materiały

Podczas Konferencji referaty plenarne i sekcyjne były prezentowane w języku angielskim i polskim (zapewniono tłumaczenie polsko-angielskie i angielsko-polskie).

Teksty referatów zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych oraz w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej - International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), Archives of Acoustics.


Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy