Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Co nowego w wersji 8.5 | Cennik | STER - Informacje | Uaktualnienia | Kurs efektywnego wykorzystania systemu STER | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | Wersja demonstracyjna | Szkolenie Internetowe


Co nowego w  wersji STER 8.2

Wszystkie moduły
  • zaimplementowano politykę haseł dla użytkowników systemu zgodną z ustawą o ochronie danych osobowych. Po jej aktywowaniu program sprawdza ważność (1 miesiąc) oraz poprawność hasła (min. 8 znaków w tym duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne),
  • wprowadzono mechanizm kontroli zgodności wersji uruchamianego modułu (wersja sieciowa)

MODUŁ Administracja, Ryzyko, BHP, Dobór
  • zaktualizowano bazę danych środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

MODUŁ Wypadki
  • opracowano wydruk statystycznej karty wypadku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 218, poz. 1440),
  • dla wszystkich rodzajów wypadków dodano datę ich rejestracji,
  • rozszerzono zakresy okresów porównawczych danych o wypadkach dla zestawień statystycznych (kwartalne oraz półroczne).

MODUŁ Dobór
  • zaktualizowano procedury doboru środków ochrony indywidualnej (ŚOI)
  • zaktualizowano informator o ŚOI (Infochron CE) – aktualnie zawiera informacje o certyfikatach dla ponad 1550 środków ochrony indywidualnej.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP