Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wypadki przy pracy w UE | Ogólne zasady rejestrowania informacji o wypadkach przy pracy w statystykach EUROSTATU | Informacje o wypadku przy pracy rejestrowane w statystykach EUROSTATU | Standaryzowany wskaźnik wypadków przy pracy w krajach UE | Strukturalny wskaźnik wypadków przy pracy w krajach UE

Strukturalny wskaźnik wypadków przy pracy w krajach UE

Do oceny zmian stanu bezpieczeństwa w pracy oraz oceny skuteczności działań w zakresie prewencji wypadkowej EUROSTAT wykorzystuje strukturalny wskaźnik wypadków przy pracy, obliczany na podstawie wskaźników przekazywanych przez kraje członkowskie, obliczanych na 100 000 pracujących. Wskaźnik strukturalny opisuje zmianę wskaźników wypadków przy pracy w czasie w stosunku do stanu początkowego, zarejestrowanego w ustalonym roku (tzw. roku bazowym, za który przyjęto rok  1998). Wskaźnik strukturalny w danym roku wyznacza się ze wzoru:


Wskaźnik wypadkowości w danym roku  x 100 
Wskaźnik wypadkowości w roku bazowym (1998)


W tablicy 1 przedstawiono wartość wskaźnika strukturalnego wyznaczonego dla wskaźnika wypadkowości na 100 000 pracujących dla wypadków powodujących absencję powyżej 3 dni w krajach Unii Europejskiej oraz, dla porównania, w kilku innych krajach. Tablica 2 przedstawia wskaźniki strukturalne dla wypadków śmiertelnych.


Tablica 1. Wskaźnik strukturalny wypadków przy pracy powodujących absencję powyżej 3 dni  (rok bazowy 1998 = 100), dla wskaźnika wypadkowości na 100 000 osób pracujących źródło: Eurostat,http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Kraj \ rok

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Belgia

100

96

82

83

72

68

65

62

Bułgaria

100

84

100

90

84

65

58

58

Czechy

100

93

91

91

89

80

81

80

Dania

100

95

89

90

82

76

79

83

Niemcy

100

99

96

88

82

74

73

65

Estonia

100

106

105

132

125

128

124

126

Irlandia

100

:

:

:

100

105

94

101

Grecja

100

93

88

86

83

71

66

55

Hiszpania

100

107

108

106

103

100

92

87

Francja

100

101

102

98

99

95

90

90

Włochy

100

99

99

92

83

80

75

71

Cypr*

:

100

112

112

92

103

103

97

Łotwa

100

75

66

116

108

84

79

92

Litwa

100

97

94

85

86

82

82

104

Luksemburg

100

105

104

97

109

107

94

72

Węgry

100

93

94

86

84

83

79

79

Malta

100

113

77

94

91

90

83

77

Holandia

100

108

105

92

100

82

73

100

Austria

100

99

92

83

84

79

79

77

Polska

100

78

85

78

76

82

84

80

Portugalia

100

92

88

91

74

72

75

74

Rumunia

100

100

106

113

104

111

103

96

Słowenia

100

102

98

94

94

98

98

84

Słowacja

100

92

88

84

77

68

54

52

Finlandia

100

91

89

87

85

83

83

88

Szwecja

100

107

111

113

101

94

86

85

Wielka Brytania

100

106

106

110

108

107

88

84

Turcja

100

84

85

90

84

83

82

65

Norwegia

100

91

94

82

74

68

59

64

Stany Zjednoczone

100

96

92

85

81

74

70

68

Japonia

100

93

91

91

86

86

83

81

* Dla Cypru rok bazowy to 1999

Tablica 2 – Wskaźnik strukturalny śmiertelnych wypadków przy pracy (rok bazowy 1998 = 100) dla wskaźnika wypadkowości na 100 000 osób pracujących źródło: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Kraj \ rok

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Belgia

100

106

100

124

82

78

93

84

Bułgaria

100

96

100

104

85

83

84

85

Czechy

100

76

96

96

87

84

78

71

Dania

100

71

61

55

65

57

35

71

Niemcy

100

109

95

89

112

105

100

82

Estonia

100

79

56

78

81

67

75

58

Irlandia

100

:

:

:

100

121

84

117

Grecja

100

170

73

78

104

81

67

43

Hiszpania

100

91

85

81

79

67

59

64

Francja

100

85

85

79

65

69

68

50

Włochy

100

68

66

62

42

57

50

52

Cypr*

:

100

46

62

107

83

92

66

Łotwa

100

115

90

140

123

66

98

74

Litwa

100

91

78

105

115

138

113

133

Luksemburg

100

40

149

37

52

70

20

57

Węgry

100

107

95

71

109

80

96

73

Malta

100

74

38

46

30

91

90

44

Holandia

100

107

106

79

90

91

84

75

Austria

100

100

100

94

100

94

107

94

Polska

100

83

96

92

89

90

86

81

Portugalia

100

79

104

117

98

87

82

84

Rumunia

100

93

103

97

95

111

103

128

Słowenia

100

113

102

122

141

136

77

84

Słowacja

100

89

71

71

65

75

64

64

Finlandia

100

75

88

98

82

81

102

83

Szwecja

100

85

85

105

91

89

81

131

Wielka Brytania

100

88

106

92

85

70

90

88

Turcja

100

104

68

92

75

64

64

70

Norwegia

100

56

88

74

72

75

49

59

Stany Zjednoczone

100

98

93

93

88

89

91

89

Japonia

100

109

103

98

91

90

88

82


* Dla Cypru rok bazowy to 1999

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP