Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wypadki przy pracy w UE | Ogólne zasady rejestrowania informacji o wypadkach przy pracy w statystykach EUROSTATU | Informacje o wypadku przy pracy rejestrowane w statystykach EUROSTATU | Standaryzowany wskaźnik wypadków przy pracy w krajach UE | Strukturalny wskaźnik wypadków przy pracy w krajach UE

Wypadki przy pracy w UE


Zgodnie z informacjami opublikowanymi w roku 2010 przez Europejski Urząd Statystyczny EUROSTAT (ang. European Statistical Office), w roku 2007 w krajach UE-27:
  • 5580 pracujących poniosło śmierć w wyniku wypadków przy pracy,
  • ok. 2,9% pracujących uległo w pracy wypadkowi, którego wynikiem była ponad 3-dniowa absencja.

Źródłem informacji o wypadkach przy pracy w krajach UE są przede wszystkim Europejskie Statystyki Wypadków przy Pracy (European Statistics on Accidents at Work – ESAW).  Począwszy od 1994 w statystykach tych gromadzone są w sposób zharmonizowany dane pochodzące z oficjalnych rejestrów wypadków przy pracy w krajach UE, przy czym dane dla nowych krajów członkowskich są gromadzone od roku 2002.Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93