Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Co to jest ryzyko zawodowe ? | Co to jest ocena ryzyka zawodowego ? | Jakie są cele oceny ryzyka zawodowego ? | Czego wymaga prawo ?


Czego wymaga prawo ?

Zgodnie z wymaganiami prawa ocena  ryzyka zawodowego należy do podstawowych obowiązków pracodawcy.

Kodeks  pracy  formułuje wymagania odnośnie oceny ryzyka zawodowego następująco:

Pracodawca:
  1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe  związane z wykonywaną pracą oraz stosuje   niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające  ryzyko,
  2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną  pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Rozdział VI: Profilaktyczna ochrona zdrowia, Art. 226


Prawo wymaga również konsultowania z  pracownikami wszystkich działań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w  tym działań w zakresie oceny ryzyka zawodowego.

Zgodnie z kodeksem pracy:

Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:  
….. oceny  ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku.

Rozdział  XI: Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, Art. 23711a., § 1,  pkt.2.


Z informowaniem o ryzyku zawodowym wiążą się również wymagania kodeksu pracy dotyczące informowania o zagrożeniach:

Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
  1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
  2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1.

Rozdział I: Podstawowe obowiązki pracodawcy, art. 2071, § 1

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP