Wystawa


Organizatorzy zapraszają firmy pragnące zaprezentować swoje osiągnięcia do udziału w wystawie, na której zostaną przedstawione: aparatura pomiarowa, materiały, wyroby i ustroje dźwiękochłonne, elementy i obudowy dźwiękoizolacyjne, tłumiki, oprogramowanie komputerowe. Będą się także odbywały prezentacje usług z zakresu doradztwa technicznego i szkoleń.


Warunki uczestnictwa


Stoisko wystawiennicze - 3,0 m²  - koszt najmu wynosi:
 • 3  100 zł brutto - termin wniesienia opłaty do 31 marca 2010 r.
 • 3  200 zł brutto - termin wniesienia opłaty do 30 kwietnia 2010 r.

Opłata obejmuje:
 • pokrycie  kosztów uczestnictwa 1 osoby w dniach trwania konferencji bez zakwaterowania.
  koszt pobytu innych przedstawicieli pokrywa Wystawca.
  do 28 lutego 2010 r. w wysokości 850 zł za osobę
  do 30 kwietnia 2010 r. w wysokości 950 zł za osobę
 • umieszczenie  krótkiej informacji o Państwa firmie w materiałach konferencyjnych
 • stoisko  wystawiennicze 1,5 x 2 m  w systemie OCTANORM, wys. 2,2 m zawiera:
  • fryz  z nazwą firmy
  • ladę  recepcyjną (1 m  x 0,5 m)
  • 1  półkę o dł. 2 m
  • 1  krzesło
  • 2  punkty świetlne
  • podłączenie do sieci 230V

Stoisko wystawiennicze do  zagospodarowania zostanie Państwu udostępnione w dniu 6 czerwca br. od godz. 12.00 do 18.00.
Planowany demontaż stoiska -  9 czerwca od godz. 14.00

W przypadku  zainteresowania naszą ofertą prosimy o wypełnienie pól dotyczących wystawy oraz przesłanie faxem potwierdzenia przelewu wpłaty,
w terminie do 30 kwietnia 2010 r. (na numer 022/ 623 32 64)

Opłatę za udział w Wystawie podczas Konferencji
proszę przesłać przelewem na konto:
BANK PKO S.A. nr 95 1240 6247 1111 0000 4975 9963
z dopiskiem noise control’2010 - wystawa.


Szczegółowych informacji dot. wystawy udziela Anna Machałowska - tel 22/623 3683

Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Proszę wprowadzić login (e-mail) i hasło użytkownika

Login (e-mail):
Hasło:


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy