Streszczenia referatów


Informacje ogólne

Streszczenie w języku angielskim - maksymalnie 250 słów, należy przesłać w trybie on-line (po uprzedniej rejestracji) do dnia 31 marca 2010 r.

Streszczenie powinno zawierać także imiona i nazwiska wszystkich autorów, pełne nazwy i adresy instytucji, które reprezentują oraz adresy e-mailowe

Siedziba instytutu
Wyszukiwarka

Proszę wprowadzić login (e-mail) i hasło użytkownika

Login (e-mail):
Hasło:


Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93

Zapraszamy