Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Emerytury pomostowe | Emerytury pomostowe - Wprowadzenie | Emerytury pomostowe AKTUALNOŚCI | Komunikat Ministerstwa Zdrowia | Stan realizacji postanowień Ustawy | Terminologia | Zasady kwalifikacji wybranych prac


Kwalifikacja bardzo ciężkich prac fizycznych i prac w warunkach
gorącego mikroklimatu


Kwalifikacja bardzo ciężkich prac fizycznych i prac w warunkach gorącego mikroklimatu do prac w szczególnych warunkach zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008, nr 237, poz. 1956) może być przeprowadzona na podstawie pomiarów, które mogą być wykonane przez:
  • pracodawcę
  • zewnętrzne laboratorium badawcze.


Ad. 1.
W przypadku pomiarów wykonywanych przez pracodawcę zaleca się aby prowadził je pracownik mający potwierdzone kompetencje techniczne odpowiednio: w zakresie pomiarów mikroklimatu (WBGT) oraz wydatku energetycznego. Stosowana aparatura pomiarowa powinna podlegać nadzorowi metrologicznemu (wzorcowana w akredytowanych laboratoriach wzorcujących).

Kompetencje personelu można uzyskać w ramach szkoleń organizowanych m.in. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (http://www.ciop.pl/306.html).


Ad.2.
W przypadku pomiarów zlecanych na zewnątrz, zaleca się aby laboratoria je wykonujące były akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.
Wykaz tych laboratoriów znajduje się na stronie PCA http://www.pca.gov.pl/ oraz w załączniku.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP