Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Emerytury pomostowe | Emerytury pomostowe - Wprowadzenie | Emerytury pomostowe AKTUALNOŚCI | Komunikat Ministerstwa Zdrowia | Stan realizacji postanowień Ustawy | Terminologia | Zasady kwalifikacji wybranych prac


Informacja z ZUS na temat stanu realizacji ustawy o emeryturach pomostowych (Trójstronna Komisja ds. społeczno-gospodarczych, 6 lipca 2009)

Głównymi powodami odmowy przyznania uprawnień do emerytury pomostowej, są:

  1. Nieudokumentowany staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (zakład nie istnieje, więc trzeba ściągać dane z archiwum akt, na zaświadczeniu pracodawca nie umieścił stwierdzenia, że „pracował na stanowisku „x y” w warunkach lub charakterze szczególnym”),
  2. Brak zaświadczenia lekarza medycyny pracy, że nie może wykonywać pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (dotyczy prac: w hutnictwie, maszynistów pojazdów trakcyjnych, oraz w przypadku prac w powietrzu na statkach powietrznych orzeczenia wydanego na podstawie ustawy Prawo lotnicze),
  3. Nie rozwiązanie umowy o pracę.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93