Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Wyniki | Literatura

Zestawienie wyników oceny hałasu
Rys. Graficzne zestawienie wyników oceny hałasu (słyszalnego i infradźwiękowego)w budynkach biurowych (pomieszczenia administracyjne i techniczne): na stanowiskach pracy (od wszystkich źródeł hałasu łącznie), w pomieszczeniach pracy (od źródeł hałasu z poza pomieszczenia - głównie od wyposażenia technicznego budynku) oraz hałasu na zewnątrz budynku. (% stanowisk lub pomieszczeń lub budynków w stosunku do badanych, gdzie występują przekroczenia, zaznaczono kolorem czerwonym.)

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP