Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Wyniki | Literatura


Wentylacja i klimatyzacja

Elżbieta Jankowska
Tomasz Jankowski

    Niewłaściwie zaprojektowane systemy wentylacji lub klimatyzacji oraz brak lub nieodpowiednia ich kontrola wpływa przede wszystkim na niespełnienie zaleceń w odniesieniu do parametrów powietrza (temperatury, wilgotności względnej i prędkości powietrza) oraz niespełnienie bardzo ważnej funkcji systemów, polegającej na regulacji stężeń czynników szkodliwych w pomieszczeniu (np. czynników chemicznych, pyłów, czynników mikrobiologicznych), pochodzących przede wszystkim ze źródeł wewnętrznych (np. meble, wykładziny, kserokopiarki, drukarki laserowe), ale również nawiewanych z powietrzem do pomieszczeń (np. pyły, czynniki mikrobiologiczne) w przypadku nieczyszczonych systemów wentylacji lub klimatyzacji.

    Brak właściwie zbilansowanych strumieni objętości powietrza nawiewanych i wywiewanych do/z pomieszczenia biurowego może prowadzić do nieracjonalnej wymiany powietrza - zbyt małej i w konsekwencji nie zapewniającej wymaganego prawem strumienia objętości powietrza nawiewanego do pomieszczenia biurowego w odniesieniu do liczby osób w nim przebywających, lub zbyt dużej i w konsekwencji prowadzącej do nieracjonalnego użytkowania energii, co jest niezgodne z dyrektywą 2002/91/EC dotyczącą jakości energetycznej budynków.

    Wskaźnikiem złego funkcjonowania systemów wentylacyjnych jest również wzrost stężenia ditlenku węgla w pomieszczeniu biurowym w porównaniu do stężenia w powietrzu atmosferycznym.
    Zapewnienie efektywnego działania systemów wentylacji i klimatyzacji w budynkach biurowych powinno być rozpatrywane już na etapie projektowania instalacji, a także na etapie jej użytkowania poprzez stosowanie właściwych procedur do kontroli systemów.

    Celem projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji jest umożliwienie osiągnięcia warunków środowiska wewnętrznego, spełniających w ciągu całego roku kryteria zdrowotne i komfortu cieplnego oraz, które charakteryzują się możliwymi do przyjęcia kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi.

    Celem procedur kontroli jest umożliwienie dokonywania oceny skuteczności działania systemów wentylacji i klimatyzacji w budynkach biurowych zarówno z uwagi na zapewnienie właściwego środowiska pracy jak również racjonalnego użytkowania energii.

Więcej informacji nt. wytycznych do projektowania i procedur kontroli systemów wentylacji i klimatyzacji w monografii pt.
Systemy wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach budynków biurowych. Ocena skuteczności działania, Elżbieta Jankowska, Sławomir Pykacz, CIOP-PIB, Warszawa

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP