Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wstęp | Parametry powietrza | Czynniki Chemiczne | Pyły | Czynniki mikrobiologiczne | Mikroklimat | Hałas | Drgania | Pola elektromagnetyczne | Elektryczność statyczna | Oświetlenie | Wentylacja i klimatyzacja

Wprowadzenie

Narażenie na czynniki szkodliwe i uciążliwe w pomieszczeniach biurowych, takie jak zanieczyszczenia chemiczne, pyłowe i mikrobiologiczne, hałas, drgania mechaniczne, pola elektromagnetyczne, oświetlenie, elektryczność statyczna przy niewłaściwych parametrach powietrza (temperatura i wilgotność względna powietrza, prędkość powietrza, stężenie ditlenku węgla) oraz mikroklimacie może prowadzić do „zespołu budynku chorego (SBS)”. Zespół SBS objawia się między innymi: zmęczeniem, uczuciem duszności, bólami i zawrotami głowy, drażliwością, obniżeniem zdolności koncentracji uwagi, podrażnieniem błon śluzowych oczu i górnych dróg oddechowych, zmianami skórnymi, częstszym występowaniem nieżytów dróg oddechowych.

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym http://www.ciop.pl w latach 2001-2004 zrealizowano projekt celowy zamawiany Nr PCZ 15-21 pn. „System kształtowania jakości powietrza w budynkach biurowych”. Projekt był dofinansowany przez Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Badania przeprowadzone w ramach realizacji projektu PCZ 15-21 wykazały, że brak jest systemu kontroli warunków pracy w pomieszczeniach biurowych, którego opracowanie jest punktem wyjściowym do wprowadzenia odpowiednich działań profilaktycznych w celu zminimalizowania zagrożeń wynikających z jednoczesnego oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapewnienia właściwych parametrów powietrza i mikroklimatu.

Dlatego jednym z głównych celów projektu badawczego PCZ 15-21 było opracowania zasad oceny parametrów środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych oraz zasad oceny skuteczności działania systemów wentylacji i klimatyzacji. Opracowane zasady stanowiły podstawę do opracowania procedur do oceny:

 • czynników środowiska pracy (czynniki chemiczne, pyły, czynniki mikrobiologiczne, pola elektromagnetyczne, hałas, oświetlenie, drgania mechaniczne, elektryczność statyczna),

 • parametrów powietrza w pomieszczeniach biurowych (temperatura i wilgotność względna powietrza, prędkość powietrza, stężenie ditlenku węgla) i parametrów mikroklimatu,

 • skuteczności działania systemów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach budynków biurowych.


Niniejsze materiały zostały przedstawione w układzie umożliwiającym oddzielne korzystanie z informacji dotyczących:

 • parametrów powietrza,

 • czynników chemicznych,

 • pyłów,

 • czynników mikrobiologicznych,

 • hałasu,

 • drgań mechanicznych,

 • pól elektromagnetycznych,

 • elektryczności statycznej,

 • oświetlenia stanowisk pracy biurowej i pomieszczeń biurowych,

 • mikroklimatu

 • wentylacji i klimatyzacji.


Materiały kierujemy do szerokiego grona ekspertów reprezentujących: projektantów budynków i pomieszczeń pracy, projektantów wyposażenia pomieszczeń biurowych, pracowników służb nadzoru i kontroli warunków pracy, laboratoriów wykonujących badania i pomiary dotyczące środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, specjalistów bhp, pracodawców i pracowników, a także ekspertów reprezentujących jednostki naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe.


Elżbieta Jankowska, Małgorzata Pośniak

Ewa Gawęda, Anna Bogdan, Małgorzata Gołofit-Szymczak,
Zygmunt Grabarczyk, Krzysztof Gryz, Tomasz Jankowski,
Anna Kaczmarska, Jolanta Karpowicz,  Piotr Kowalski, Witold Mikulski, Andrzej Sobolewski, Krzysztof Sołtyński, Janusz Szopa, Andrzej Pawlak, Agnieszka Wolska, Lidia Zapór



KSIĄŻKI

ZESPÓŁ CHOREGO BUDYNKU. OCENA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA PRACY - red. E. Jankowska, M. Pośniak

Zespół chorego budynku przejawia się m.in. zmęczeniem, uczuciem duszności, bólami i zawrotami głowy, drażliwością, obniżeniem zdolności koncentracji, podrażnieniem błon śluzowych oczu i górnych dróg oddechowych i zmianami skórnymi. Dolegliwości te wiążą się z długotrwałym przebywaniem w pomieszczeniach, zwłaszcza biurowych, o niewłaściwych parametrach środowiska.
W monografii przedstawiono opracowane w CIOP-PIB zasady i procedury oceny czynników środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych (parametrów powietrza, czynników chemicznych, mikrobiologicznych, pyłów, mikroklimatu, hałasu, drgań mechanicznych, pól elektromagnetycznych, elektryczności statycznej i oświetlenia). Książka jest adresowana przede wszystkim do projektantów budynków i pomieszczeń pracy, pracowników służb nadzoru i kontroli warunków pracy oraz wszystkich zainteresowanych poprawą warunków pracy i prozdrowotnymi rozwiązaniami w budownictwie.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 160
ISBN: 978-83-7373-023-6
Cena: 20,00 zł
Rok wydania: 2007

SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKÓW BIUROWYCH. Ocena skuteczności działania
- E. Jankowska, S. Pykacz


W publikacji przedstawiono wytyczne do projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji budynków biurowych, które umożliwiają osiągnięcie warunków środowiska wewnętrznego spełniających w ciągu całego roku kryteria zdrowotne i komfortu cieplnego oraz charakteryzują się możliwymi do przyjęcia kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, a także procedury kontroli systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych. Przedstawione procedury, upowszechnione wśród służb BHP i służb kontrolujących oraz konserwujących systemy wentylacyjne lub klimatyzacyjne, umożliwią prowadzenie oceny skuteczności działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach biurowych na różnych etapach: w końcowym etapie procesu inwestycyjnego – w czasie odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji, oraz podczas użytkowania budynków. Poradnik jest adresowany do projektantów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pracowników służb nadzoru i kontroli systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, laboratoriów wykonujących pomiary umożliwiające kontrolę systemów, a także pracodawców, specjalistów BHP oraz pracowników zatrudnionych w pomieszczeniach biurowych.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 110
ISBN: 978-83-7373-033-5
Cena: 20 zł
Rok wydania: 2007

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP