Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wprowadzenie | Zagrożenia mikrobiologiczne w środowisku pracy | Literatura

Literatura

  1. Gołofit-Szymczak M., Skowroń J.: Zagrożenia mikrobiologiczne w pomieszczeniach biurowych. Bezpieczeństwo Pracy 2005, nr 3, s. 29.

  2. Skowroń J.: XLVII posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy. Bezpieczeństwo Pracy 2005, 1, 22.

  3. Skowroń J., Gołofit-Szymczak M.: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza w środowisku pracy – źródła, rodzaje i oznaczanie. Bromat. Chem. Toksykol. 2004, 1, 91-98.

  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. DzU nr 81, poz. 716.

  5. PN-EN 13098:2002 Powietrze na stanowiskach pracy – Wytyczne dotyczące pomiaru zawieszonych w powietrzu mikroorganizmów i endotoksyn.

  6. PN-EN 14031:2006 Powietrze na stanowiskach pracy – Oznaczanie zawieszonych w powietrzu endotoksyn.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP