Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Terminy zjazdów i egzaminów końcowych | Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe | Wykładowcy | Mapka dojazdowa | Krajowe i zagraniczne źródła wiedzy z zakresu BHP | Dodatkowe środki dydaktyczne | Wznowienie studiów


Dodatkowe środki dydaktyczne pomocą
w szkoleniach i kursach
"teczka szkoleniowca"


(Pomocnicze środki dydaktyczne wspierające prowadzone szkolenia. To "teczka edukacyjna szkoleniowca", stanowiąca owoc jego doświadczeń dydatycznych.)

Pakiety edukacyjne
Pakiety edukacyjne wypracowane przez szkoleniowca, zawierające scenariusze dodatkowych mikrotematów lekcji, karty pracy słuchaczy oraz materiały pomocnicze ilustrujące istotne pojęcia i zjawiska (dodatkowe foliogramy oraz dodatkowe prezentacje multimedialne).

Dodatkowe konspekty
Zestawy ciekawych dodatkowych scenariuszy tematycznych ćwiczeń i zadań problemowych wraz z kartami pracy słuchaczy.

Pomocnicze środki dydaktyczne
Dodatkowe materiały pomocnicze w postaci np. zestawu dodatkowych barwnych foliogramów lub prezentacji multimedialnych.

Gry edukacyjne
(opcjonalnie)
Gry planszowe i decyzyjne, które przez zabawę uczą zachowań i nawyków w dziedzinie zachowań i nawyków bezpieczeństwa.

Filmy poglądowe
Videoklipy ilustrujące istotne pojęcia i zjawiska w formatach mpeg, avi, wmv i innych.

Fotografie ilustracyjne
Fotografie ilustrujące istotne pojęcia i zjawiska z zakresu bezpieczeństwa pracy (sytuacje i elementy nieprawidłowe, wypadki, złe i dobre rozwiązania, dobre praktyki) w postaci odbitek fotograficznych lub w formatach jpeg, tif, gif i innych.

Ulotki, foldery i broszury tematyczne
Kolorowe ulotki, foldery i broszury mające na celu informowanie i akcentowanie istotnych tematów i zjawisk bezpieczeństwa pracy.

Plakaty
Plakaty, które w sposób komunikatywny i przystępny uczą , informują i alarmują.Przygody NAPO w czasie różnych prac

 "Bezpieczeństwo z uśmiechem" to zasługa Napo w tworzeniu przyjaznego człowiekowi środowiska pracy.
Rolą Napo i jego filmowych przyjaciół jest zachęcanie do BHP poprzez wciagające, zabawne fabuły, humor i "podejście z przymrużeniem oka".

MPEG - NAPO NA LINII PRODUKCYJNEJ


Napo pracuje w trybie pracy wymuszonej cyklem lini produkcyjnej. Przełożony próbuje zwiększyć jego wydajność.
MPEG - NAPO PRZY PRACACH BUDOWLANYCH


 Napo pod kierunkiem swojego zwierzchnika pracuje na budowie. Ingerencja przełożonego jest w tym przypadku zbawienna i poprawia pracę na tym stanowisku.

przygody NAPO co ty na to
Napo dźwiga - filmy na witrynie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy


Stare plakaty bhp wcale nie muszą mieć mniejszej siły przekonywania.
Warto o nich pamiętać.


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP