Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Terminy zjazdów i egzaminów końcowych | Informacje dla kandydatów na studia podyplomowe | Wykładowcy | Mapka dojazdowa | Krajowe i zagraniczne źródła wiedzy z zakresu BHP | Dodatkowe środki dydaktyczne | Wznowienie studiów

 Wykładowcy - pracownicy CIOP-PIB  
uczestniczący w realizacji programu studiów podyplomowych Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem

 • dr inż. Zofia Pawłowska

  e-mail: zopaw@ciop.pl
  tel. 623-46-79
  Kierownik Zakładu
  Zarządzania Bezpieczeństwem
  i Higieną Pracy.
 • dr Jan Rzepecki

  e-mail: jarze@ciop.pl
  tel. 623-46-69
  Pracownia Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy
 • dr Małgorzata Pęciłło-Pacek

  e-mail: mapec@ciop.pl
  tel. 623-46-29
  Pracownia Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy

Ergonomia
Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy

 • dr Anna Marszałek

  e-mail: anmar@ciop.pl
  tel. 623-45-67
  Zakład Ergonomii.
 • prof. dr hab. Maria Konarska

  e-mail: makon@ciop.pl
  tel. 623-32-83
 • dr Krystyna Zużewicz

  e-mail: krzuz@ciop.pl
  tel. 623-43-89
  Zakład Ergonomii.
 • dr med. Bugajska Joanna

  e-mail: jobug@ciop.pl
  tel. 623-32-77
  Kierownik Zakładu Ergonomii.
 • dr Tomasz Tokarski

  e-mail: tomto@ciop.pl
  tel. 623-32-72
  Zakład Ergonomii.
 • dr hab. inż. Danuta Roman-Liu

  e-mail: daliu@ciop.pl
  tel. 623-32-75
  Kierownik Pracowni Biomechaniki Zakładu Ergonomii.
 • mgr inż. Joanna Kamińska

  e-mail: jozab@ciop.pl
  tel. 623-32-72
  Zakład Ergonomii.
 • dr Anna Łuczak

  e-mail: anluc@ciop.pl
  tel. 623-323-87
  Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
 • mgr Dorota Zołnierczyk-Zreda

  e-mail: dozol@ciop.pl
  tel. 623-32-87
  Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
 • mgr Andrzej Najmiec

  e-mail: annaj@ciop.pl
  tel. 623-32-84
  Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
 • dr hab. Maria Widerszal-Bazyl

  e-mail: mawid@ciop.pl
  tel. 623-32-86
  Kierownik Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy
 • mgr Magdalena Warszewska-Makuch

  e-mail: mawar@ciop.pl
  tel. 623-46-09
  Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
Hałas

 • dr inż. Witold Mikulski

  e-mail: wimik@ciop.pl
  tel. 623-32-89
  Kierownik Pracowni Hałasu
 • mgr inż. Emil Kozłowski

  e-mail: emkoz@ciop.pl
  tel. 623-32-93
  Pracownia Ochrony Słuchu
 • dr inż. Rafał Młyński

  e-mail: ramly@ciop.pl
  tel. 623-32-93
  Pracownia Ochrony Słuchu
 • mgr inż.Bożena Smagowska

  e-mail: bosma@ciop.pl
  tel. 623-36-71
  Pracownia Hałasu

Zagrożenia mechaniczne
Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez maszyny produkcyjne


 • dr inż. Andrzej Dąbrowski

  e-mail: andab@ciop.pl
  tel. 623-46-61
  Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
 • mgr inż. Mariusz Dąbrowski

  e-mail: madab@ciop.pl
  tel. 623-46-39
  Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
 • mgr inż. Gierasimiuk Józef

  e-mail: jogie@ciop.pl
  tel. 623-46-32
  Zakład Techniki
  Bezpieczeństwa.
 • dr inż. Krystyna Myrcha

  e-mail: krmyr@ciop.pl
  tel. 623-46-60
  Kierownik Pracowni
  Zagrożeń Mechanicznych

Prawna ochrona pracy

 • dr Barbara Krzyśków

  e-mail: bakrz@ciop.pl
  tel. 623-46-69
  Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
  i Higieną Pracy.Pierwsza Pomoc
Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy


 • lek. med. Witold Gacek

  e-mail: wigac@ciop.pl
  tel. 623-46-70
  Kierownik Ośrodka
  Certyfikacji Kompetencji
  Personelu.

Czynniki chemiczne w środowisku pracy

 • dr Jolanta Skowroń

  e-mail: josko@ciop.pl
  tel. 623-46-80
  Zakład Zagrożeń
  Chemicznych i Pyłowych.
 • dr Małgorzata Pośniak

  e-mail: mapos@ciop.pl
  tel. 623-46-62
  Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych.
 • dr Małgorzata Szewczyńska

  e-mail: mapol@ciop.pl
  tel. 623-32-52
  Kierownik Pracowni Metod Chromatograficznych Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych.
 • dr Krzysztof Benczek

  e-mail: krben@ciop.pl
  tel. 623-46-97
  Kierownik Pracowni Technologii Chemicznych Zakładu Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych.
 • dr inż. Wojciech Domański

  e-mail: wodom@ciop.pl
  tel. 623-46-86
  Zakład Zagrożeń
  Chemicznych i Pyłowych.
 • mgr Joanna Kowalska

  e-mail: jokow@ciop.pl
  tel. 623-46-76
  Zakład Zagrożeń
  Chemicznych i Pyłowych.
 • mgr Jolanta Surgiewicz

  e-mail: josur@ciop.pl
  tel. 623-46-94
  Zakład Zagrożeń
  Chemicznych i Pyłowych.

Poważne awarie chemiczne

Zagrożenia ektromagnetyczne

 • dr inż. Zygmunt J. Grabarczyk

  e-mail: zygra@ciop.pl
  tel. 623-46-44
  Elektryczność Statyczna
 • dr inż. Jolanta Karpowicz

  e-mail: jokar@ciop.pl
  tel. 623-46-50
  Kierownik Pracowni Zagrożeń Elektromagnetycznych
 • dr inż. Krzysztof Gryz

  e-mail: krgry@ciop.pl
  tel. 6213-46-50
  Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych
 • mgr inż. Patryk Zradziński

  e-mail: pazra@ciop.pl
  tel. 623-46-49
  Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Środki ochrony indywidualnej

 • dr inż. Katarzyna Majchrzycka

  e-mail: kamaj@ciop.lodz.pl
  tel. 0-42-648-02-20
  Kierownik Zakładu Ochron
  Osobistych CIOP-PIB w Łodzi.
 • dr inż. Grzegorz Owczarek

  e-mail: growc@ciop.lodz.pl
  tel. 0-42-648-02-39
  Kierownik Pracowni Ochrony
  Oczu i Twarzy Zakładu
  Ochron Osobistych
  CIOP-PIB w Łodzi.
 • dr inż. Grażyna Bartkowiak

  e-mail: grabar@ciop.lodz.pl
  tel. (42) 648-02-32
  Kierownik Pracowni Odzieży Ochronnej
 • dr inż. Krzysztof Baszczyński

  e-mail: krbas@ciop.lodz.pl
  tel. (42) 648-02-29
  Kierownik Pracowni Ochron
  Głowy i Sprzętu Chroniącego
  Przed Upadkiem z Wysokości.
 • mgr inż. Sylwia Krzemińska

  e-mail: sykrz@ciop.lodz.pl
  tel. (42) 648-02-36
  Pracownia Odzieży Ochronnej
 • mgr inż. Agnieszka Stefko

  e-mail: agste@ciop.lodz.pl
  tel. (42) 648-02-44
  Pracownia
  Ochron Rąk i Nóg.

Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy

 • dr inż. Agnieszka Wolska

  e-mail: agwol@ciop.pl
  tel. 623-46-34
  Kierownik Pracowni
  Promieniowania Optycznego
  Zakładu Techniki Bezpieczeństwa.
 • mgr inż. Andrzej Pawlak

  e-mail: anpaw@ciop.pl
  tel. 623-46-75
  Pracownia Promieniowania Optycznego Zakładu
  Techniki Bezpieczeństwa.Energia elektryczna i elektryczność statyczna

 • mgr inż. Hubert Karski

  Zakład Techniki
  Bezpieczeństwa.Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy

Czynniki chemiczne w środowisku pracy


 • dr Lidia Zapór

  e-mail: lizap@ciop.pl
  tel. 623-46-82
  Pracownia Toksykologii
 • dr Małgorzata Gołofit-Szymczak

  e-mail: magol@ciop.pl
  tel. 623-46-82
  Pracownia ToksykologiiPyły w środowisku pracy

 • dr Elżbieta Jankowska

  e-mail: eljan@ciop.pl
  tel. 623-32-67
  Kierownik Pracowni Filtracji
  i Wentylacji
 • mgr inż. Tomasz Jankowski

  e-mail: tojan@ciop.pl
  tel. 623-32-68
  Pracownia Filtracji i Wentylacji
Drgania mechaniczne

 • dr inż. Piotr Kowalski

  e-mail: pikow@ciop.pl
  tel. 623-32-53
  Kierownik Pracowni Drgań Mechanicznych

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP