Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Wymagnia ogólne | Wymagania dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy do obróbki metali | Wymagania dotyczące oraganizacji stanowiska pracy | Wymagane kwalifikacje przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych | Ogólne wymagania dotyczące stanowisk pracy do obróbki metali

Wymagane kwalifikacje przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych


W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych  (Dz. U. 2001 nr 79 poz. 849) ze zm. (Dz. U. 2003 nr 50 poz. 426) w załączniku 2 przedstawiono wykaz urządzeń technicznych przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, a mianowicie:

1. Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:
 • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,
 • układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,
 • układnice przeznaczone do układania torów,
 • dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,
 • wyciągi towarowe,
 • podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,
 • dźwignice linotorowe,
 • urządzenia do manipulacji kontenerami,
 • osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
 • pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
 • zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - w zakresie napełniania,
 • urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


2. Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:
 • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,
 • układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,
 • układarki do układania torów,
 • układnice przeznaczone do układania torów,
 • dźwigi,
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków,
 • podesty ruchome,
 • dźwignice linotorowe,
 • dźwigniki (podnośniki), z wyjątkiem dźwigników stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdów oraz mechanizmów wywrotu skrzyń ładunkowych pojazdów i mechanizmów pochylania stołów technologicznych,
 • urządzenia do manipulacji kontenerami,
 • przenośniki osobowe i towarowe,
 • osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
 • pomosty ruchome z zespołem napędowym w przystaniach promowych,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP