Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Rodzaj zagrożenia: zanieczyszczone powietrze | Wskaźnik ochrony, procedura doboru | Wskazówki do prawidłowego doboru i użytkowania sprzętu | Zasady znakowania: symbol R | Zasady znakowania: symbol S

Oznaczenie niebezpieczeństwa - symbole R

S22 - nie wdychać pyłu
S23 - nie wdychać gazu/dymu/pary/aerozolu
S24 - unikać zanieczyszczenia skóry
S25 - unikać zanieczyszczenia oczu
S36 - nosić odpowiednią odzież ochronną
S37 - nosić odpowiednie rękawice ochronne
S39 - założyć ochronę oczu/twarzy
S42 - podczas fumigacji (zadymiania/malowania natryskowego) założyć
         odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP