Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Okulary ochronne | Rękawice ochronne | Obuwie ochronne | Odzież ochronna

Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz wilgocią i wodą, do powszechnego użytku nie są traktowane jako środki ochrony indywidualnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Rękawice ochronne do zastosowań zawodowych, chroniące przed czynnikami atmosferycznymi, z wyłączeniem czynników wyjątkowych i ekstremalnych są zaliczane do środków ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji (tzw. kategoria I).

Konstrukcje i materiały stosowane do wytworzenia tego typu rękawic ochronnych są analogiczne, jak w przypadku rękawic chroniących przed zimnem, przy czym omawiana grupa wyrobów nie podlega wymaganiom normy PN-EN 511:2006(U). Do ochrony rąk przed czynnikami atmosferycznymi stosowane są najczęściej rękawice skórzano-tkaninowe z wkładem ocieplającym, mogą to być również rękawice tkaninowe, dzianinowe czy z tkanin lub dzianin powleczonych polimerem z odpowiednią podszewką izolacyjną.

W przypadku tej grupy rękawic nie stosuje się żadnych znaków graficznych oznaczających rodzaj zagrożeń, przed którym zapewniona jest ochrona.

Jeśli zachodzi konieczność zapewnienia ochrony rąk podczas wykonywania prac w wyjątkowych i ekstremalnych warunkach atmosferycznych należy stosować rękawice chroniące przed zimnem (patrz Rękawice chroniące przed zimnem).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP