Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Bezpieczeństwo prac załadunkowo- rozładunkowych | Zasady bezpieczeństwa na polu załadowczym | Środki transportowe do przemieszczania ładunków | Bezpieczeństwo podczas załadunku lub rozładunku wywrotki | Bezpieczeństwo dotyczące żurawi samochodowych

Bezpieczeństwo dotyczące żurawi samochodowych


Żuraw samochodowy jest przykładem sprzętu ładunkowego stanowiącego wyposażenie pojazdu, występują również żurawie samojezdne na podwoziu samochodowym, które też nieraz są nazywane żurawiami samochodowymi.

Czynności wykonywane przez operatora żurawi:

 • poruszanie się pojazdem z żurawiem montowanych na nim lub żurawiem samochodowym samojezdnym po drogach publicznych,

 • ustawienie pojazdu w miejscu pracy i zabezpieczenie go przed przewróceniem poprzez wysunięcie bocznych podpór w pojeździe,

 • obsługa żurawia,


Z obsługą żurawia samochodowego jest związanych szereg zagrożeń, są to zagrożenia:

 • uderzeniem, zgnieceniem podczas ustawiania pojazdu w miejscu pracy,

 • zgnieceniem, zmiażdżeniem na skutek spadających przenoszonych ładunków,

 • zgnieceniem, zmiażdżeniem na skutek przewrócenia się pojazdu z powodu złego jego zabezpieczenie,

 • zmiażdżeniem części ciała podczas ustawiania podpór pojazdu,


Zalecenia bezpieczeństwa pracy żurawia samochodowego należy:

 • dobrze poznać działanie żurawia samochodowego oraz zagrożenia i sytuacje zagrożenia związane z jego obsługą,

 • wyznaczyć strefę niebezpieczną i nie dopuścić do przebywania osób w tej strefie podczas pracy żurawia,

 • obsługiwać żuraw zgodnie z instrukcją producenta,

 • nie przekraczać dopuszczalnej obciążalności,

 • przestrzegać, aby przemieszczany ładunek był pewnie uchwycony,

 • po użyciu żurawia zabezpieczyć go w jego normalnym położeniu spoczynkowym, zgodnie z zaleceniami producenta,

 • należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (hełm i obuwie),


Dopuszczalna obciążalność żurawia w postaci tablicy udźwigów powinna być w instrukcji eksploatacji żurawia opracowanej przez producenta. Tablica udźwigów powinna być również zamocowana na żurawiu w miejscu dobrze widocznym ze wszystkich stanowisk sterowniczych.

Według PN-EN 12999:2005 żurawie o udźwigu równym 1000 kg lub większym lub o największym momencie podnoszenia netto równym 40 000 Nm lub większym powinny mieć ograniczniki i wskaźniki udźwigu. W żurawiach samochodowych o udźwigu mniejszym niż 1000 kg lub o największym momencie podnoszenia mniejszym niż 40 000 Nm nie jest wymagane stosowanie ograniczników udźwigu. Funkcję wskaźnika udźwigu może spełniać odpowiednio oznakowany manometr pokazujący zbliżanie się masy ładunku do udźwigu oraz dobra widoczność ze stanowiska operatora.

Ogranicznik udźwigu w żurawiu samochodowym spełnia trzy różne zadania, a mianowicie:
 1. zapobiega przeciążeniu;

 2. zapobiega powstaniu ryzyka wywrócenia pojazdu;

 3. zapobiega niebezpiecznym ruchom ładunku.

Dopuszczalna obciążalność żurawia w postaci tablicy udźwigów powinna być w instrukcji eksploatacji żurawia opracowanej przez producenta. Tablica udźwigów powinna być również zamocowana na żurawiu w miejscu dobrze widocznym ze wszystkich stanowisk sterowniczych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP