Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Bezpieczeństwo prac załadunkowo- rozładunkowych | Zasady bezpieczeństwa na polu załadowczym | Środki transportowe do przemieszczania ładunków | Bezpieczeństwo podczas załadunku lub rozładunku wywrotki | Bezpieczeństwo dotyczące żurawi samochodowych

Bezpieczeństwo dotyczące prac załadunkowo-rozładunkowych


Wymagania ogólne
Podczas załadunku i rozładunku z użyciem sprzętu ładunkowego należy przestrzegać następujących zasad:

  • przed przystąpieniem do obsługi sprzętu, należy dobrze poznać jego działanie oraz zagrożenia i sytuacje zagrożenia związane z jego obsługą,

  • obsługiwać sprzęt zgodnie z instrukcją producenta,

  • stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej,

  • nie przekraczać dopuszczalnej obciążalności,

  • określić strefę niebezpieczną, w miarę możliwości wygrodzić ja taśmą w pasy, i nie dopuścić do przebywania osób nieupoważnionych w tej strefie,

  • po użyciu sprzętu załadunkowo/rozładunkowego zabezpieczyć go w jego normalnym położeniu spoczynkowym.

  • przed rozpoczęciem załadunku skrzynia pojazdu powinna zostać dokładnie oczyszczona,

  • kierowca powinien odmówić przyjęcia ładunku do przewozu, jeśli jego stan nie spełnia obowiązujących wymagań,

  • rozładunek nie powinien być dokonany, jeśli stan ładunku może mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników dokonujących rozładunku.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP