Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Bezpieczeństwo prac załadunkowo- rozładunkowych | Zasady bezpieczeństwa na polu załadowczym | Środki transportowe do przemieszczania ładunków | Bezpieczeństwo podczas załadunku lub rozładunku wywrotki | Bezpieczeństwo dotyczące żurawi samochodowych

Zasady bezpieczeństwa na polu załadowczym


Przebieg załadunku i rozładunku zależy od rodzaju, rozmiarów i ciężaru ładunku oraz stosowanego sprzętu załadunkowego i rozładunkowego. Kierowca pojazdu najpierw powinien zapoznać się z miejscem załadunku czy rozładunku, a jego spostrzeżenia dotyczące np. swobodnego dostępu powinny zostać uwzględnione.

Aby dojechać do miejsca załadunku czy rozładunku często trzeba przejechać przez teren, na którym występuje ruch innych pojazdów i pieszych często w sposób nieuporządkowany. Dlatego w celu zachowania bezpieczeństwa należy nie lekceważyć innych uczestników ruchu w czasie manewrowania i dojazdu np. do rampy. W czasie cofania do rampy nie można dopuścić, aby ktokolwiek znajdował się z tyłu pojazdu – między pojazdem a rampą. W przypadku niewystarczającej widoczności, kierowca powinien poprosić o pomoc dodatkową osobę tak, aby nie spowodować np. przygniecenia kogoś do rampy. Kierowca powinien uzgodnić z tą osobą znaczenie znaków sygnalizacyjnych. Pierwszą czynnością jest właściwe ustawienie pojazdu samochodowego w miejscu załadunku lub rozładunku. Po zatrzymaniu pojazdu w miejscu załadunku lub rozładunku, należy tak unieruchomić pojazd, aby nie nastąpiło jego przemieszczenie się podczas operacji załadunku lub rozładunku. Oprócz hamulca pomocniczego do unieruchomienia pojazdu na polu załadowczym należy użyć klinów ułożonych pod koła pojazdu.

Z powodu nieprawidłowego unieruchomienia pojazdu, zdarzają się ciężkie wypadki w czasie załadunku i rozładunku jezdniowymi wózkami podnośnikowymi wjeżdżającymi z rampy załadowczej na pojazd samochodowy.

Zimą nie zaleca się stosowania klinów wprost na lodzie lub twardym śniegu, ponieważ wtedy ich skuteczność zdecydowanie maleje.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP