Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Bezpieczeństwo prac załadunkowo- rozładunkowych | Zasady bezpieczeństwa na polu załadowczym | Środki transportowe do przemieszczania ładunków | Bezpieczeństwo podczas załadunku lub rozładunku wywrotki | Bezpieczeństwo dotyczące żurawi samochodowych

Bezpieczeństwo podczas załadunku lub rozładunku wywrotki


Pojazd ciężarowy tzw. wywrotką, często jest ładowana z użyciem ładowarki.
Czynności związane z wykonywaną pracą:

 • zaparkowanie pojazdu w strefie załadunku,

 • unieruchomienie pojazdu,

 • wyjście z kabiny na czas załadunku,

 • oczekiwanie w bezpiecznej odległości na zakończenie załadunku wywrotki,

 • dojechanie do strefy wyładunku,

 • sterowanie elementami sterowniczymi w celu podniesienia skrzyni wywrotki,


Zagrożenia związane z pracą kierowcy wywrotki, są to zagrożenia:

 • zgnieceniem, uderzeniem na skutek zjechania lub z toczenia się pojazdu do wykopaliska z powodu nie zachowania odpowiedniej odległości przejazdu od wykopu,

 • uderzeniem przedmiotami ładowanymi do wywrotki,

 • upadkiem na skutek potknięcia o nierówności terenu podczas poruszania się po nim,

 • skaleczeniem, obtarciem na skutek prac związanych z przygotowaniem wywrotki do wyładowania przewożonego ładunku,


Zalecenia bezpieczeństwa przy pracach załadunkowych wywrotki:

 • podczas dojazdu do strefy załadunku kierowca powinien być uważny i w miarę potrzeby powinien poprosić o pomoc inną osobę, aby pokierowała jak najbezpieczniej dojechać do miejsca załadunku,

 • wywrotka w czasie załadunku powinna być pewnie unieruchomiona,

 • podczas załadunku lub rozładunku należy określić strefę zagrożenia i nie dopuścić, aby osoby nieupoważnione przebywały w tej strefie. W miarę potrzeby należy to uczynić przy pomocy taśmy lub skorzystać z pomocy osoby trzeciej.,

 • w czasie załadunku kierowca powinien wysiąść z kabiny kierowcy i oddalić się na bezpieczną odległość tak aby widział pojazd i koparkę prowadzącą załadunek pojazdu,

 • należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (hełm i obuwie),

 • należy dokonać zapoznanie się z miejscem rozładunku przewożonego materiału, trasą dojazdu,

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP